Sofia Intveen
Advokatfullmektig

Biografi

Sofia er Advokatfullmektig i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Våren 2021 leverte Sofia masteroppgave ved Universitetet i Oslo, som omhandlet lovfestingen av den skatterettslige omgåelsesreglen i skatteloven § 13-2. Under studiet spesialiserte hun seg innen skatt- og selskapsrett, varemerke- og patentrett.

Arrangementer

Hva bør du gjøre før årsskiftet?

Før vi trer inn i 2022, er det enkelte grep du bør vurdere som kan spare deg for skatt. Det begynner imidlertid å haste dersom du ønsker å beslutte utbytte eller å gjøre en kapitalendring. Vær oppmerksom på at fristen for å melde kapitalendringer er allerede 6. desember. Beslutt utbytte før årsskiftet Utbytteskatten øker fra 1....

"Hva er Non-Fungible Tokens (NFT-er), og hvordan blir det med skatt?" - Finansavisen 15.11.2021

Finansavisen: Den skattemessige behandlingen av å produsere og handle med NFT-er er ikke regulert, men skattemyndighetene følger med, ifølge Hilde A. Gamkinn og Sofia Intveen i RSM Advokatfirma. Markedet for non-fungible tokens (NFT) har økt globalt det siste året. Kunstinteresserte, investorer og teknologer, samt luksusmerker ha...

Avgift på landbasert vindkraft

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per produsert kWh. Avgiften skal kun omfatte landbaserte vindkraftverk, og vindkraftverk til havs faller dermed utenfor forslaget til særavgiften. Regjeringen gir med dette større incentiver til havvind, fremfor landbasert vindkraft. Det følger...

Grunnrenteskatt for vannkraft

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for vannkraft, for å ta hensyn til sammenhengen med selskapsskatten. Forslaget ble sendt på høring 11. mai 2021, med sikte på å få virkning fra og med inntektsåret 2022. I 2021 ble det lagt om til kontantstrømskatt for nye investeringer. Kontantstrømskatt innebærer at kostnader so...

"Vi trenger grønne skatteincentiver" - Finansavisen 12.10.2021

En «investeringsrefusjonsordning» for fornybar energi bør kunne anvendes på større investeringer, skriver Morten Hereng Christophersen og Sofia Intveen i RSM Advokatfirma. De siste ukene har det pågått forhandlinger for å bli enige om en regjeringsplattform. Den bør helst premiere og oppmuntre til miljøinvesteringer dersom...