Sofia Intveen
Advokatfullmektig

 

Sofia er Advokatfullmektig i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Våren 2021 leverte Sofia masteroppgave ved Universitetet i Oslo, som omhandlet lovfestingen av den skatterettslige omgåelsesreglen i skatteloven § 13-2. Under studiet spesialiserte hun seg innen skatt- og selskapsrett, varemerke- og patentrett.