Tom Henning Rønshaugen
Partner

Tom Henning er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Han er utdannet i revisjon og er statsautorisert revisor. 

Tom Henning er medlem av RSM Norges skatte- og avgiftsgruppe. Han arbeider hovedsakelig med finansiell revisjon og rådgivning til revisjonsklienter og har bred erfaring innen revisjon, regnskap, skatt/avgift og generell rådgivning for klienter, med hovedvekt på eierstyrte virksomheter. 

Tom Henning har bred erfaring med selskaper i de fleste bransjer, og har også erfaring fra entreprenørvirksomhet, shipping, bank og fiskeoppdrett.  

Tom Henning er leder for Bransjegruppe Fiskeri & Akvakultur.