Tor Egil Sådland
Partner


Kontor : RSM Lyngdal
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Tor Egil er oppdragsansvarlig revisor og er partner i RSM Norge AS. Han er utdannet siviløkonom, registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Tor Egil har bred erfaring fra revisjon av virksomheter av ulik størrelse i en rekke bransjer, med spesielt fokus på handelsvirksomheter, entreprenør og industri. Han har betydelig kompetanse og erfaring som rådgiver og revisor innen områdene revisjon, skatt/avgift og regnskap.