Tor Harald Hustad

Tor Harald er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM Norge. 

Han er utdannet statsautorisert revisor. Han har omfattende og lang erfaring innen områdene revisjon, regnskap, skatt, og generell rådgivning for små, mellomstore og store kunder innenfor et bredt bransjespekter. Tor Harald er mye benyttet som foredragsholder.

Han har også erfaring fra arbeid med intern kontroll og SOX.