Trine Angell-Hansen
Partner

Trine er oppdragsansvarlig revisor og partner siden 2012, og er avdelingsleder for RSM Oslo. 

Hun har en mastergrad i Regnskap og Revisjon og er statsautorisert revisor. Trine har bred erfaring innen finansiell revisjon og tjenester tett knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med spesielt vekt på regnskap, skatt og selskapsrett. Revisjonsoppdragene spenner fra mindre eierdrevne selskaper til små og store organisasjoner. 

Trine er leder for Bransjegruppe Foreninger, Stiftelser & Organisasjoner. 

Hun holder kurs både internt og eksternt, og er medlem av DnR’s Referansegruppe for revisorlovutredningen.