Trond Nygård
Partner

Trond er avdelingsleder i RSM i Rogaland. 

Han er partner og oppdragsansvarlig revisor og har over 20 års erfaring fra revisjon. 

Han har jobbet med revisjon og rådgivning innen de fleste bransjer, og han har spesielt lang erfaring med revisjon av entreprenørvirksomheter, utarbeidelse av konsernregnskap og rådgivning i forbindelse med selskapsorganisering og omdannelser.