Norge
Languages

Languages

Trond Nygård
Partner


Kontor : RSM Forus
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Trond er avdelingsleder i RSM i Rogaland. Han er partner og oppdragsansvarlig revisor og har over 20 års erfaring fra revisjon. Han har jobbet med revisjon og rådgivning innen de fleste bransjer, og han har spesielt lang erfaring med revisjon av entreprenørvirksomheter, utarbeidelse av konsernregnskap og rådgivning i forbindelse med selskapsorganisering og omdannelser.

News articles

Fusjon mellom RSM Rogaland AS og RSM Norge AS er gjennomført

6. juli 2018
I januar i år informerte vi om at FSS Revisjon gikk sammen med RSM Norge. I første omgang byttet FSS Revisjon AS navn til RSM Rogaland AS, med plan om å fusjonere med RSM Norge AS i løpet av 2018. Fusjonen er nå gjennomført. Våre kunder vil i det daglige merke liten forskjell. Alle de kjente og positive menneskene i FSS Revi...

Vil skape gode kundeopplevelser

6. juni 2018
Bilde og tekst: Næringsforeningen i Stavanger-regionen.  Publisert i Rosenkilden 5, 2018 og på  Næringsforeningen.no 4.juni 2018.  FSS Revisjon har etter 30 års drift tatt steget og blitt en del av RSM Norge for å styrke sin posisjon i Stavanger-regionen.   RSM No...