Revisjon

oppdatert per 08. februar 2018

revisjon norge

Revisjon er en uavhengig gjennomgang og vurdering av regnskapet til et selskap. Målet er å kontrollere at årsregnskapet er uten vesentlige feil og mangler. 

Hovedfokuset til RSM som selskapets revisor er å gi kundene en god opplevelse, være formelle når vi må, være løsningsorienterte, dedikerte, proaktive og ellers ha en personlig tilnærming til kunden. 

Generelt om revisjon

Revisjon er en uavhengig gjennomgang og vurdering av regnskapet til et selskap, og skal øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet. Hos RSM har våre revisorer som mål å kunne uttale seg om et årsregnskap uten vesentlige feil eller mangler. 

Dersom din bedrift er regnskapspliktig skal revisjon utføres av en statsautorisert revisor, eller registrert revisor. 

Dette kan vi sørge for ved å alltid være tilstede for kunden, og opplyse kunden om eventuelle lovendringer eller annen nyttig informasjon som kan bidra til at det gis riktig informasjon i regnskapet. Vi sørger for alltid å holde en jevnlig og åpen kommunikasjon med kunden, slik at det ikke forekommer noen overraskelser når vi leverer våre tjenester. 

Årsregnskapet

Når en registrert revisor reviderer årsregnskapet, skal revisjonsberetning leveres inn til Regnskapsregisteret sammen med regnskapet. All informasjon her er offentlig tilgjengelig for alle. I beretningen vil revisor beskrive sine oppgaver og plikter, og dersom revisoren har anmerkninger til informasjonen, vil dette komme frem her.

Les mer: Revisor Kristiansand

Har du revisjonsplikt?

Hvilke selskaper som er revisjonspliktige, avhenger av selskapets størrelse og form, og plikten gjelder i utgangspunktet for alle aksjeselskap. Det er det foregående årets tall som avgjør - var man over terskelverdiene foregående år, er man pliktig selv om man ikke er det i inneværende år. 

I utgangspunktet gjelder revisjonsplikten for alle aksjeselskap, men mindre selskaper kan være unntatt plikten. 

Unntaket gjelder aksjeselskap med driftsinntekter mindre enn seks millioner, en balansesum som er under 23 millioner kroner, og som har antall ansatte som i snitt utgjør mindre enn 10 årsverk. For aksjeselskap som er morselskap i et konsern, må konsernet som helhet utgjøre mindre enn disse verdiene for å ikke ha revisjonsplikt.  

Datterliknende selskaper med revisjonsplikt

Selskapet har revisjonsplikt dersom det er et deltakerlignet selskap som for eksempel DA, ANS, KS, og kan krysse av på en av disse punktene:

 • 5 millioner eller mer i driftsinntekter
 • Flere deltakere enn 5
 • Samtlige deltakere er juridiske personer, og har eiendeler i balansen over 20 millioner eller dersom gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 10 årsverk

Det kan også finnes særskilte bestemmelser som gjør at du har revisjonsplikt, uavhengig av størrelse, og dermed har behov for revisjon fra en ekstern revisor. Dette gjelder for eksempel Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere. 

Enkeltmannsforetak med revisjonsplikt

Revisjonsplikten gjelder for enkeltmannsforetak med en omsetning på over fem millioner kroner, men dette forutsetter at et av følgende tillegg også er oppfylt:

 • Du har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner
 • Antall ansatte utgjør i snitt mer enn 20 årsverk

Foretak i utlandet som er skattepliktige til Norge (NUF) er revisjonspliktige dersom driftsinntektene overstiger fem millioner kroner. 

Les mer: Revisjonsplikt

Hva kan du forvente av din revisor fra RSM?

Har du behov for en ekstern revisor som kan utføre selskapets revisjon? Gjennom RSM får du en pålitelig revisor og et dedikert revisorteam som ønsker å gi en god kundeopplevelse. 

RSM kan bidra med revisjon og attestasjoner. Vi tilbyr blant annet disse tjenestene: 

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser
 • Forenklet revisjon av regnskaper
 • Bransjespesifikke attestasjoner
 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
 • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser  
 • Avtalte kontrollhandlinger
 • Internrevisjon og forvaltningsrevisjon
 • IT-revisjon
 • Borevisjon

Rådgivende revisor

Vi skal fungere som en rådgivende revisor, men vi skal også utføre rollen som samfunnets tillitsperson når vi gjennomfører revisjon. Dette innebærer at vi sammen med kunden finner ut av hva som er bra, og hva som kan gjøres bedre. Som kunde hos RSM kan du forvente en revisor som jobber aktivt for å møte selskapets behov, ønsker og forventninger. 

Samfunnets tillitsperson

Vi ønsker å oppfylle oppgaven som “samfunnets tillitsperson” når vi utfører revisjon og uttaler oss om et regnskap. Kundene får en registrert revisor som:

 • Er tilgjengelig 
 • Har fokus på løsninger
 • Er proaktiv
 • Forstår bedriftens behov 
 • Gir en åpen og uformell kommunikasjon, og formell når dette er påkrevd. 

RSM hjelper deg med revisjon av ditt årsregnskap - raskt, effekt og uten overraskelser. 

Kontakt oss i dag 

Hos RSM Norge har vi kompetansen og erfaringen som sørger for gode kundeopplevelser og nære relasjoner. Du får også en forutsigbar leveranse uten overraskelser, som et resultat av jevnlig kommunikasjon og rådgivning. 

Vi bidrar med revisjon av ditt årsregnskapet i tillegg til støtte og rådgivning. Alle våre revisorer har bred erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt. RSM Norge har et bredt nettverk, og slik kan vi sørge for at regnskapet er avlagt i samsvar med lover og regler. 

Våre revisorer holder til i Oslo, Agder, Hordaland og Rogaland, og kan jobbe på tvers av landet dersom revisjonen skulle kreve det.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag dersom du trenger bistand med revisjon. Finn ut om vi befinner oss i nærheten av deg her eller fyll ut vårt kontaktskjema.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss