Fast eiendom spenner vidt, fra prosesser innen eiendomsutvikling i ulike faser og med ulik kompleksitet, til eiendomstransaksjoner i varierende størrelse og fasonger – innen både næringseiendom, bolig og fritidseiendom. I tillegg kommer en rekke problemstillinger og utfordringer som den som befatter seg med fast eiendom, også utover eiendomsutviklings- og eiendomstransaksjonstilfellene, må forholde seg til. Regelverket er fragmentarisk og omfattende, og kompleksiteten og hastigheten i regelverksendringer er sterkt økende. RSM besitter spisskompetansen og helhetsoversikten som skal til for å bistå eiendomsaktører med alle typer problemstillinger (eiendomsjuridisk / skatt / avgift) innen fast eiendom.

Ønsker du at vi kontakter deg?