Særavgifter og toll

Særavgiftsregelverket er et regelverk som berører mange virksomheter som selger eller benytter særavgiftsbelagte varer i sin produksjon. Det samme gjelder de som handler med tollbelagte varer. Med relativt høye satser på en rekke toll- og/eller særavgiftsbelagte varer er det viktig å ha kjennskap til omfanget av avgiftsplikten. Regelverket rundt særavgifter og toll er samtidig kjent for å ikke være lett tilgjengelig. Økt og mer målrettet kontrollaktivitet fra myndighetenes side, har derfor ført til større risiko for virksomheter som er berørt av avgiftene. RSM er opptatt av å bistå sine kunder i etterlevelsen av regelverket og med å unngå feil, samtidig som vi alltid vil se etter de avgiftsmessig mest optimale løsningene.   

Med solid egen erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen bistår vi også med å løse konkrete problemstillinger i dialog med toll- og avgiftsetaten, herunder ved innhenting av tolkningsuttalelser, i klagesaker eller ifbm annen rettslig prosess.  
Ved siden av generelle avgiftsmessige «helsesjekker» av en virksomhet som berøres av særavgift og toll, bistår vi typisk med følgende spørsmål innen særavgift og toll: 

  • Vurdering av eventuell avgiftsplikt 
  • Vurdering av registreringsspørsmål
  • Spørsmål knyttet til tolldeklarering
  • Vurdering av beregningsgrunnlaget for toll- eller særavgift

 

martin_5_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss