Fusjon og fisjon

I Norge har vi gunstige regler for å omorganisere selskaper og konserner ved hjelp av fusjoner og fisjoner. Forutsatt at de følger reglene i skatteloven og selskapslovgivningen, kan fusjoner og fisjoner gjøres skattefritt. Det innebærer blant annet at de må gjøres med skattemessig kontinuitet, ved at skatteposisjoner videreføres uendret på de overtakende selskapene.

I noen tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig å fusjonere eller fisjonere med full beskatning, for eksempel når det utløser et tap eller en gevinst kan føres mot fremførbare underskudd. Det kan gjøres ved at vilkårene for skattefrihet i skatteloven ikke oppfylles, for eksempel ved at fusjonen/fisjonen skjer uten skattemessig kontinuitet.

Hvordan det er hensiktsmessig å gjennomføre omorganiseringer bør vurderes konkret, og RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med slike omorganiseringer.

Vi bistår blant annet med:

  • Valg av transaksjonsstruktur
  • Utarbeidelse av selskapsdokumenter
  • Utarbeidelse av fusjons- og fisjonsbalanse
  • Beregning av bytteforhold
  • Rapportering av fusjoner og fisjoner til Foretaksregisteret
  • Skatterapportering
  • Regnskapsføring
  • Grenseoverskridende fusjoner, fisjoner og aksjebytte
  • Arbeidsrett i tilknytning til fusjoner og fisjoner

 

petter_5_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss