Norge
Languages

Languages

Internasjonal skatterådgivning

Bedrifter som opererer i globale markeder har mange komplekse juridiske, skattemessige og operasjonelle problemer som krever et internasjonalt perspektiv kombinert med grundig kunnskap om landspesifikke regelverk. Med et bredt internasjonalt nettverk, kan RSM Advokatfirma bistå med internasjonale skatteproblemstillinger og tilknyttede problemstillinger.

Innenfor internasjonal skatterett bistår vi blant annet med:

 • Valg av internasjonal selskapsstruktur
 • Etablering av virksomhet i utlandet
 • Skattemessige forhold i internasjonal virksomhet
 • Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte
 • Fast driftssted og filialbeskatning
 • Kildeskatt
 • Kreditfradrag og refusjon av kildeskatt betalt i utlandet
 • Skatteavtaler og OECDs regelverk
 • Fritaksmetoden og lavskattelandvurderinger
 • NOKUS- beskatning
 • Vurdering av skattemessig hjemmehørende og skatteplikt

 

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit 
Partner | advokat

T: +47 40 90 91 20
E: sbj@rsmnorge.no

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss