Oppkjøp

Oppkjøp kan skje på mange måter, og derfor er også rådgivning knyttet til oppkjøp viktig. Mange selskaper har et mål om å bli kjøpt opp, og i slike tilfeller er forberedelsene viktige (såkalt «Exit Readiness»). Det kan gjelde alt fra opprydning i selskapsstruktur, til å ha kontroll på dokumentasjon som er vanlig å etterspørre ved oppkjøp. Noen selskaper gjennomfører en selskapsgjennomgang med sikte på salg (såkalt «Vendors due dilligence»), og forbereder et datarom for potensielle kjøpere.

Når et oppkjøpsobjekt er identifisert, er det vanlig at kjøper gjennomfører en selskapsgjennomgang (due diligence) der det er vanlig å se på juridiske forhold, skatte- og avgiftsforhold, finansielle forhold og tekniske forhold. RSM kan bistå med skatte- og avgiftsgjennomgang og finansiell gjennomgang, samt juridisk gjennomgang ved mindre transaksjoner. I forbindelse med selskapsgjennomgang er det også naturlig å se på alternative transaksjonsformer – for eksempel om det er ønskelig å kjøpe selskapet (typisk ved kjøp av aksjene i selskapet), kjøpe virksomheten (såkalt innmatsalg) eller fusjonere med selskapet.

Deretter starter kontraktsforhandlingene, som resulterer i en aksjekjøpsavtale (såkalt «Share Purchase Agreement» eller «SPA») eller en avtale om kjøp av virksomhet (såkalt «Asset Purchase Agreement» eller «APA»), evt. en fusjonsplan. I mange tilfeller inngår også aksjonærene en aksjonæravtale seg imellom, der de regulerer forhold mellom aksjonærene som ikke er ønskelig å ta inn i selskapets vedtekter.

Et oppkjøp er en omfattende prosess, der det er mye man skal ha kontroll på og mye som skal undersøkes. RSM Advokatfirma har erfaring med å bidra i slike prosesser, både på selgersiden og kjøpersiden.

Vi bistår blant annet med:

 • Forberedelser til salg («Exit Readiness»)
 • Due diligence (kjøpers selskapsgjennomgang)
 • Vendors due diligence (selgers selskapsgjennomgang)
 • Valg av transaksjonsform
 • Kontraktsforhandlinger
 • Utarbeidelse av aksjekjøpsavtaler («SPA»)
 • Utarbeidelse av avtaler om overdragelse av virksomhet («APA»)
 • Aksjonæravtaler
 • Utarbeidelse av selskapsdokumenter som følge av selskapsendringer
 • Rapportering av selskapsendringer til Foretaksregisteret
 • Skatterapportering
 • Regnskapsføring
 • Arbeidsrett i forbindelse med oppkjøp

 

petter_3_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss