Due diligence

oppdatert per 19. november 2018

bygning_fin.serv_.770x367.png

Due diligence er et engelsk begrep for det norske ordet selskapsgjennomgang, og er en omfattende prosess der informasjon om selskapet samles og analyseres. 

Dette skjer ofte i forbindelse med en sammenslåing/fusjon, salg eller andre strategiske forandringer. 

RSM kan bistå med følgende tjenester innen due diligence:

 • Finansiell due diligence

 • Skattemessig due diligence

 • Kjøps- og salgsavtaler

 • Skatteplanlegging og selskapsstrukturering

 • Bistand ved valg av metode for kjøpesumsberegning

 • Gjennomgang av “Completion Accounts”

 • Bistand etter at transaksjonen er gjennomført

Hva er due diligence? 

En objektiv due diligence skal kontrollere de operasjonelle, strategiske og finansielle antagelsene for å kunne maksimere verdien av en refinansiering, et oppkjøp eller en avhending. 

Under kontrollen vil vi blant annet: 

 • Kartlegge risikofaktorer

 • Identifisere eventuelle uryddige forhold

 • Teste verdivurderingen

En objektiv due diligence kan hjelpe deg med å redusere ulike risikoer som kan være involvert når du skal foreta investeringer, eller kjøpe og selge selskap eller eiendeler. I tillegg kan en slik gjennomgang gjøre deg oppmerksom på mulighetene for å skape verdi samt sørge for en vellykket transaksjon. 

Finansiell due diligence

En finansiell due diligence er svært hensiktsmessig dersom du vurderer å gå videre med en transaksjon. I tillegg kan en finansiell selskapsgjennomgang sørge for at formålene med transaksjonen oppnås. 

Andre fordeler er at due diligence kan være nyttig for forberedelser til forhandlingene samt for å strukturere transaksjonsavtalen. 

Slik ser prosessen ut

Hos RSM kan en typisk finansiell due diligence prosess se slik ut:

 • Gjennomgang og analyse av historiske resultater, kontantstrøm og arbeidskapital, eiendeler og forpliktelser. 

 • Gjennomgang av balanse og skatteposisjon. 

 • Gjennomføre en bredere analyse for å identifisere risiko og muligheter ved en transaksjon.

 • Identifisere forhold som bør vurderes fra et prisingsperspektiv. 

Vi kan også, under visse omstendigheter og jurisdiksjoner, utføre en kritisk analyse av ledelsens prognoser. Dette inkluderer også arbeidskapitalbehovet i virksomheten. I rapportene våre inkluderer vi et sammendrag av de hovedutfordringene vi har funnet, samt en vurdering av de tilknyttede risikoene og implikasjonene for avtalen. 

Vi har en senior ledende tilnærming, som blant annet går ut på å identifisere sentrale problemstillinger i den tidligste fasen av en transaksjon. Slik kan du ta en “go” eller “no-go” beslutning så tidlig som mulig i prosessen. På denne måten unngår du eventuelle implikasjoner og feilvurderinger. 

Les mer: Skatterådgivning

Global due diligence

Vi kan også levere et internasjonalt due diligence prosjekt, og for å gjøre dette vellykket og effektivt er det essensielt med en godt planlagt tilnærming samt profesjonell prosjektledelse.  Vi har partnere rundt om i verden som har bred erfaring og ekspertise etter å ha jobbet med og ledet flere globale prosjekter på tvers av industrier. 

Takket være disse dedikerte teamene rundt om i verden, har vi også kapasitet til å tilnærme oss oppdraget med lokal kunnskap - uansett type transaksjon eller geografisk region. 

Å jobbe med due diligence på tvers av landegrenser kan føre med seg en hel del ekstra utfordringer. Her kan vi bistå med effektiv hjelp. Vi håndterer alle prosjekter individuelt, men vår anbefalte tilnærming er at oppdrag som går på tvers av geografiske regioner ledes av en dedikert RSM servicepartner. Vi sørger for regelmessig kommunikasjon gjennom hele transaksjonsprosessen med alle de involverte partene. 

Hvem hjelper vi?

RSM er kjent for å levere gode råd sammen med en verdiskapende og relevant rapport til rett tid. Vi har eksperter med lang erfaring i å levere due diligence til:
 

 • Industrielle investorer i strategiske oppkjøp

 • Investorer, private equity selskaper og banker

 • Kunder som har behov for salgsbistand/vendor due diligence: Her kan vi identifisere potensielle problemstillinger for selgeren, i tillegg til å redusere risikoen der kjøper forsøker å redusere pris. 

Vi er stolte av å ha et rykte for å være nøyaktige. Ved å benytte deg av våre due diligence tjenester, kan du trygt gjennomføre transaksjonen velvitende om at alle problemstillinger har blitt nøye vurdert og gjennomgått. 

Dette er RSM Norge

RSM kan bistå med due diligence i finansiell, juridisk og skatte- og avgiftsmessig selskapsgjennomgang, og gjennom vårt nettverk har vi tilgang på kompetanse og ytterligere kapasitet. 

Vi har en proaktiv tilnærming, erfaringsbase og global rekkevidde, og dette betyr at vi kan tilby ressurser uansett når eller hvor du har behov for det. 

Hos RSM får du regelmessig kommunikasjon, fokus på tydelig veiledning, identifikasjon av  problemer og en kommersiell og pragmatisk tilnærming. Vi kan sette sammen et team på tvers av landegrensene dersom det vil være behov for dette. 

Les mer: Transaksjonsstøtte

Kontakt oss i dag 

Skal du i gang med en transaksjon og har behov for due diligence, støtte og rådgivning? Med solid erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt samt et bredt nettverk, kan vi sørge for at du får den hjelpen du behøver for å kunne gjennomføre en selskapsgjennomgang. 

RSM ønsker å skape gode kundeopplevelser, og vi tilpasser oss deg. Ingen kunder er like, og her kan det variere mellom størrelse, utvikling, behov, planer også videre. Vi har ikke en fastsatt plan, men velger å lytte til ditt selskaps behov for å sammen finne en løsning. 

Vi holder til i Oslo, Agder, Hordaland og Rogaland, og kan jobbe på tvers av landet om det skulle være nødvendig.

La oss hjelpe deg med due diligence - ta kontakt med ditt lokale kontor i dag. 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss