RSM Norge AS
Languages

Languages

Frokostseminar om IFRS 16 leieavtaler

This event has finished.

26. september

IFRS 16 om leiekontrakter trer i kraft fra 1.1.2019 for foretak som avlegger regnskap etter IFRS.


Den nye standarden krever som hovedregel at alle leieavtaler skal balanseføres av leietaker. Dette gjøres ved at bruksretten for leie balanseføres som en eiendel mens leieforpliktelsen avsettes som gjeld. Dette vil for mange foretak medføre vesentlige endringer i regnskapene og for flere sentrale nøkkeltall. For utleier vil det kun være mindre endringer.


Den nye standarden gir ulike alternativer for implementering av leieavtaler som eksisterer ved overgang til ny standard.


Selv om standarden kun gjelder IFRS-rapporterende foretak, er det også en utvikling i norsk god regnskapsskikk (GRS) slik at kunnskap om standarden også vil kunne være av interesse for andre. 


Dette frokostseminaret vil gi en innføring i den nye regnskapsstandarden samt en kort gjennomgang av overgangsalternativene. Seminaret avholdes av Cecilie Tronstad (leder for vår tjenestegruppe innen regnskap).


 


Tid og sted: 


Dato: 26. september 2017
Sted: RSM Norge AS, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo. Seminaret avholdes i Swedbanks møtelokaler i 8. etasje
Agenda: Frokostservering og registrering fra kl. 8. Innføring i IFRS 16 kl. 8.30 - 10


 


Foredragsholder: 


cecilie-web.jpg
Cecilie Tronstad

Partner og leder Tjenestegruppe Regnskap

E: ct@rsmnorge.no

M: +47 922 61 602 


 


Påmelding:


Meld deg på via kobling.  

Påmeldingsfrist: 21.9.2017.

Seminaret er gratis. 


 


Har du meldt deg på, men kan ikke delta likevel? Ta kontakt med oss via firmapost@rsmnorge.no 

Sted

RSM Norge AS
Filipstad Brygge 1
0252 Oslo. 

Seminaret avholdes i Swedbanks møtelokaler i 8. etasje

Default