RSM Advokatfirma har gleden av å kunngjøre at Anine Karstensen er tatt opp som partner i selskapet.  
 

"Jeg er stolt og glad for å bli en del av det dyktige partnerskapet i RSM Advokatfirma. Jeg gleder meg til å fortsette å bygge sterke lag som bidrar til økt vekst og gode kundeopplevelser fremover, og da spesielt innenfor skattemessig transaksjonsbistand og internasjonal skatt. Her ser vi et økende marked, og jeg vil bygge videre på vårt gode samarbeid med vår M&A-avdeling og internasjonale nettverk av RSM-kontorer. Det er selvsagt også veldig stas å være en del av et firma som tenker langsiktig og satser på interne krefter," sier Anine Karstensen.


Daglig leder i RSM Advokatfirma, Morten Hereng Christophersen, uttrykker også sin glede over Karstensens nye rolle: "Det er veldig gledelig å kunne gratulere Anine med opptak som partner i RSM Advokatfirma. Dette er et viktig ledd i utviklingen av advokatvirksomheten i RSM, og Anine vil ha et særlig fokus på skatte- og avgiftsmessig transaksjonsbistand, sammen med vår avdeling for M&A. Dette har hun allerede hatt ansvaret for en god stund, og det er på tide at hun tas opp i partnerskapet. I tillegg vil hun fortsatt jobbe en del med internasjonal skatterådgivning og ‘tax structuring’, som ofte følger med de internasjonale transaksjonsoppdragene vi har. At vi nå er 10 partnere i RSM Advokatfirma er et resultat av flere år med stor vekst, og legger grunnlaget for videre vekst."

Anine Karstensen har hatt en viktig rolle i RSM Advokatfirma i flere år, og hennes inntreden som partner vil styrke selskapets posisjon ytterligere innen skatte- og avgiftsrådgivning samt internasjonal skatt. 

Vi gratulerer!