Endringer i permitteringsreglene

Endringer i permitteringsreglene fra 1. september 2020

Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene. Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020. Samtidig foreslår Regjeringen at den midlertidige lønnskompensasjonen fra NAV i 18 dager tas bort med virkning fra samme tidspunkt.

Dersom forslaget vedtas vil en arbeidstaker som permitteres fra og med 1. september få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. Etter denne lønnspliktperioden vil arbeidstaker kunne få dagpenger fra NAV så lenge vilkårene for slik stønad er oppfylt.  

 

Endringer vedrørende bruk av egenmelding fra 1. juni

Fra og med 1. juni 2020 kan ikke arbeidstakere bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden på totalt 16 dager. Kravet til legeerklæring gjelder også Covid-19 relatert fravær. Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette.

RSM holder deg løpende oppdatert på endringene fra myndighetene vedrørende arbeidsrettslige problemstillinger under Covid-19 på denne siden.