ESA gir signaler om at det kan gis overgangsregler for rederiskatteordningen frem til 31. oktober 2018

shipping_ida_.jpg

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017 

Finansdepartementet har publisert en melding om at Regjeringen fortsatt er i dialog med ESA om godkjenning av rederiskatteordning for en ny 10 års periode, og at Regjeringen arbeider for overgangsregler som skal gi norske rederier mulighet til å tilpasse seg de nye kravene som er foreslått i forbindelse med den nye godkjenningen.

Vi viser til RSM Bransjenytt | Shipping 1 2017 av 29. mai 2017 som omtaler tidligere melding fra Finansdepartementet om de nye kravene som er foreslått for den reviderte rederiskatteordningen. Regjeringen opplyser at diskusjonene med ESA gjelder særlig begrensninger i utleie av fartøy på bareboat‑vilkår. ESA har gitt uttrykk for at det kan gis en overgangsordning frem til 31. oktober 2018, slik at rederiene kan tilpasse seg nye krav for bareboat-utleie. Det betyr at all inntekt fra bareboat‑utleie kan opptjenes skattefritt innenfor ordningen i overgangsperioden. Selskaper som ikke oppfyller de nye kravene innen fristen må tre ut av ordningen, og skattlegges med ordinær selskapsskatt for november og desember 2018. 

Det fremgår også at ESA har gitt signaler om at det kan gis tilsvarende overgangsordning for fartøyer uten eget fremdriftsmaskin, hvor norske myndigheter har foreslått endring av vilkårene om at slike fartøy ikke må være under 1 000 brutto registertonn og må være registrert innenfor EØS.

Departementet opplyser også at ESA har signalisert at eventuelle nye krav til EØS-flagg kan begrenses til å gjelde nye selskapsgrupper som trer inn i ordningen fra og med 1. januar 2018.

Når det gjelder innleie av fartøyer på time charter/ voyage charter vilkår, opplyses det om at ESA ikke har hatt innvendinger til at innleie av tonnasje registrert utenfor EØS kan utgjøre maksimalt 90 % av total tonnasje i konsernet.

Noen endelig godkjenning fra ESA foreligger foreløpig ikke, og det opplyses om at det jobbes med å få på plass en ny ordning så raskt som mulig.

Meldingen fra Finansdepartementet kan leses i sin helhet her.  

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vår Bransjegruppe Shipping ved: 

 

lars_0.jpg
Lars Løyning
Partner | statsautorisert revisor  
Leder Bransjegruppe Shipping 
E: [email protected]
M: +47 91653271

 

synne_web_.png

Synne Bjotveit 
Partner | advokat
E: [email protected]
M: 40 90 91 20

 

johan_web_ny.png

Johan Thulin Bringsverd 
Partner | statsautorisert revisor 
E: [email protected]
M: +47 90 93 40 68

 

Les hele nyhetsbrevet her: RSM Bransjenytt | shipping 3 2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss