Etter bruddet i forhandlingene sist uke og denne ukes fremleggelse av en innstilling uten flertall, har regjeringen fått med seg Venstre og Pasientfokus, og med det sikret seg et knapt flertall for innføring av grunnrenteskatt på havbruk. Skattesatsen er senket til 25 prosent, men virkningstidspunktet består. Oppdrettsnæringen må dermed belage seg på å betale grunnrenteskatt fra og med 2023. 


Forliket mellom regjeringspartiene og Venstre og Pasientfokus bygger på regjerings forslag, men med følgende endringer: 

  • Den effektive skattesatsen reduserer fra 35 til 25 prosent. 
  • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 til 75 prosent.
  • Vertskommunene og -fylkene skal sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
  • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

 

At satsen måtte ned til minimum 25 prosent for at regjeringen skulle få den nødvendige oppslutningen var ikke overraskende. Mer overraskende er det at ikrafttredelsestidspunktet ikke ble utsatt. Dette har vært et viktig ankepunkt for de fleste av opposisjonspartiene, inkludert Venstre. 

Selv om forliket kun er inngått med Venstre og Pasientfokus mener regjeringen selv at forliket «samler bredt». Imidlertid er få av de andre partiene imponert. Adjektiver som «elendig», «rotete», «står til stryk» og «dødsønske» brukes når prosessen omtales. Det loves omkamper til øst og vest, og det er ikke tvilsomt at endringer i grunnrenteskatten vil inngå i flere partiers partiprogram frem mot neste stortingsvalg. Første skanse er imidlertid behandlingen i Stortinget 31. mai.