Grunnrenteskatt for vannkraft

Statsbudsjettet 2022: Grunnrenteskatt for vannkraft

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for vannkraft, for å ta hensyn til sammenhengen med selskapsskatten. Forslaget ble sendt på høring 11. mai 2021, med sikte på å få virkning fra og med inntektsåret 2022.

I 2021 ble det lagt om til kontantstrømskatt for nye investeringer. Kontantstrømskatt innebærer at kostnader som ellers er aktiveringspliktige, i stedet kan utgiftsføres umiddelbart i grunnrenteinntekten. I forslaget er det identifisert et behov for tilpasninger i grunnrenteskatten, for at denne skal virke godt sammen med selskapsskatten. 

Forslaget innebærer at selskapsskatten fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatten. Grunnrenteskatten fastsettes da på grunnlag av kontantstrømmen etter selskapsskatt. En fordel med en slik tilpasning er at investeringer som er lønnsomme etter selskapsskatt, også vil være lønnsomme for selskapet etter grunnrenteskatt.

Når grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. Det foreslås derfor at satsen for beregning av grunnrenteskatt teknisk oppjusteres fra 37 % til 47,4 %, for å videreføre samme effektive marginalskatt på 59 % for selskapene.
 

Regjeringens forslag knyttet til grunnrenteskatt for vannkraft kan leses i sin helhet her.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Sofia Intveen
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss