Skatt er teknisk komplisert og er et fagområde som er i stadig endring. I tillegg har skatt ofte en side mot både selskapsrett (strukturering og omorganisering), regnskap og avgift. For å overholde gjeldende regelverk og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det inngående kunnskap og oversikt over regelverket og de mulighetene som finnes.

Innenfor selskapsbeskatning bistår vi blant annet med:

  • Valg av selskapsform og selskapsstruktur
  • Skatterapportering til skattemyndighetene
  • Skatt på finansielle instrumenter og fritaksmetoden
  • Skattemessig behandling av oppkjøps- og transaksjonskostnader
  • Forskning og utvikling
  • SkatteFUNN
  • Skattefri institusjoner og skattefritak
  • Lønn og arbeidsgiveravgift
  • Skattekonflikter, klagebehandling og rettssaker

Ønsker du at vi kontakter deg?