"Kommuner kan velge å redusere eiendomsskatten" - Estate 15. mai 2020

kristin_walberg_og_morten_hereng_christophersen_uten_logo.pngHANDLINGSROM: Næringslivet i Norge er i svært krevende situasjon og fremtiden er usikker. Kommunene har mulighet til å hjelpe lokalt næringsliv ved å redusere eiendomsskatten, påpeker Morten H. Christophersen og Kristin Walberg.

Regjeringen har i løpet av den siste tiden kommet med en rekke krisepakker og tiltakspakker for å hjelpe næringslivet. Kommunene har også muligheten til å hjelpe lokalt næringsliv ved å redusere eiendomsskatten, ettersom eiendomsskatteloven åpner for lokale tilpasninger.


Skrevet av Morten H. Christophersen og Kristin Walberg for Estate, 15. mai 2020.


Kommuner som har eiendomsskatt, skal utskrive og sende skattesedler innen 1. mars.  Eiendomsskatteloven inneholder ikke bestemmelser som gir adgang til endring av skatten etter at utskrivningen er foretatt, men endringer som utelukkende vil være til gunst for de skattepliktige vil være tillatt, også etter at utskrivningen er foretatt.

Individuell utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse

Eiendomsskatteloven har bestemmelser som gir kommunen mulighet til å gi utsettelse av innbetaling, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten. Disse reglene tar sikte på en individuell vurdering, og kan virke målrettet mot de personer og foretak som har mest behov for støtte, i motsetning til generelle lettelser.

Redusert skattesats

Eiendomsskatteloven åpner også for at kommunene kan redusere skattesatsen for inneværende år, selv om utskrivningen er foretatt. Dersom kommunen velger en reduksjon skattesatsen med mer enn en promille, kan dette imidlertid ikke innhentes umiddelbart neste år på grunn av regelen om maksimal årlig økning på en promille per år.

Generell prosentvis reduksjon og utsatt forfall

Kommunene kan gjennomføre en generell lettelse av eiendomsskatten, ved å gi en prosentvis lik reduksjon i terminbeløpene.

Etter loven skal eiendomsskatten kreves inn over minimum to terminer. Tidspunktet for forfall er ikke regulert av loven. Kommunene vil derfor også kunne skyve på forfallstidspunktene.

 

Les saken på Estates nettsider. 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Kristin Walberg
Knowledge & Compliance Manager

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss