Eiendomsskatt er en stadig økende og mer aktuell skattekostnad for norske selskaper og privatpersoner, da stadig flere kommuner utskriver eiendomsskatt. RSM Advokatfirma har bred erfaring når det gjelder bistand med ulike eiendomsskattespørsmål. Vi har erfaring med eiendomsskatteklager i alle de store norske byene samt kommunene rundt Oslo. I Oslo kommune har vi gjennomført en omfattende analyse av eiendomsskattetakster for næringseiendom. Dette har resultert i at vi har en database med over 1 000 eiendomsskattetakster, som gir oss mulighet til å sammenligne takster og avdekke brudd på likhetsprinsippet. 

Innenfor eiendomsskatt bistår vi blant annet med:

  • Vurdering av om utskrivning og taksering er i samsvar med eiendomsskatteloven
  • Eiendommer som skal være fritatt for eiendomsskatt
  • Grensen for eiendomsskatt på produksjonsmaskiner o.l.
  • Konkret vurdering av eiendomsskattetakster
  • Korrekt beregning av eiendomsskatten
  • Hvem som skal betale eiendomsskatten
  • Avtalereguleringer rundt eiendomsskatt, herunder leieavtaler
  • Analyse og vurdering av eiendomsskattetakster i Oslo kommune
  • Skattekonflikter, klagebehandling og rettsaker

 

Les mer om eiendomsskatt for næringseiendom og nærmere regler i kommuner i artikler under. 

Ønsker du at vi kontakter deg?