Krister Aanesen begynte som ny daglig leder i RSM Norge 1. juni. Han tar over rollen fra Morten Hereng Christophersen, som har vært fungerende daglig leder siden mai 2022. Morten fortsetter i RSM, og går tilbake til sin tidligere stilling som leder for advokatfirmaet. 


Mer vekt på ledelse

I alle år har RSM Norge hatt en intern leder, det vil si enten en revisor eller advokat som har vært «leder på si», det man ofte kaller managing partner. Krister kommer utenfra og skal vie all sin tid til ledergjerningen. En leder som skal vie all sin tid til ledelse markerer et skifte for oss her i RSM. Oss bekjent er det ingen av de store revisjonsselskapene i Norge som noen gang har valgt denne ledermodellen. 

Vi er en kompetansevirksomhet som opplever stadig større kompleksitet og økende grad av endring drevet av digitalisering. Det stiller høyere krav til fulltids, aktiv ledelse, slik at vi kan utvikle både tjenestene og medarbeiderne våre, til det beste for våre oppdragsgivere.  


Om Krister

Krister har en lang lederkarriere bak seg, og kommer senest fra stillingen som Head of Consumer Finance & Payments i Nordea. Han har tidligere vært CEO i Gjensidige Bank, leder for strategi og forretningsutvikling i Statoil Fuel & Retail og Associate Principal i McKinsey & Co.
 

Les pressemelding fra 1.6.23 her.