Skattedirektoratet kom i 2020 med en prinsipputtalelse hvor tidligere praksis for merverdiavgiftsfritak på tilskudd til kantinedrift, ble snevret inn. Vi ser at mange fortsatt ikke har fått med seg denne endringen, og råder de som har avtale med ekstern kantineoperatør, om å sjekke dette. 

 

Tidligere praksis

Da mva-reformen ble innført i 2001, og det ble innført generell merverdiavgift på tjenester, ble også bedriftskantiner omfattet av avgiftsplikten. Det gjorde kantinene dyrere for sluttkunde/brukerne. Avgiftsplikten omfattet ikke kantiner drevet av bedriften selv fordi det ble vurdert å skje «utenfor næring». Det førte til konkurransevridning mot eksterne kantineoperatører. Lobbyvirksomhet førte derfor til at Finansdepartementet avga en uttalelse i 2001, hvor det ble lagt til grunn at driftsstøtte fra en bedrift til en ekstern kantineoperatør (såkalt kantinebidrag), ikke var merverdiavgiftspliktig.

Skatteetaten har siden dette, og helt frem til 2020, gitt diverse bindende forhåndsuttalelser, både publiserte og upubliserte, hvor ulike modeller og løsninger har gitt kantineoperatør rett til å motta kantinebidrag uten å måtte fakturere dette med merverdiavgift. Praksisen ble imidlertid strammet inn i en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet 26. juni 2020. Tidligere uttalelser og det som ble oppfattet som en etablert praksis, ble samtidig underkjent. 
 

Ny praksis aksepterer kun én modell

Skatteetatens endrede praksis innebærer at det nå er kun én modell for organisering av kantine som aksepteres for at en kantineoperatør kan motta driftstilskudd/kantinebidrag fra en bedrift uten å fakturere dette med merverdiavgift: 

  • Kantineoperatøren leverer serveringstjenester til brukerne, og brukerne betaler kantineoperatøren direkte for dette.   
  • Et kantinebidrag (uten mva) betales fra bedriften direkte til kantineoperatøren. 

Følgende løsningseksempler godtas ikke: 

  • De ansatte blir trukket i lønn fra sin arbeidsgiver, i stedet for å betale i kantinen, og arbeidsgiver betaler faktura for serveringstjenestene fra kantineoperatør. 
  • Gårdeier oppkrever kantinebidraget av leietakerne, og betaler bidraget til kantineoperatøren.
  • Avtalen mellom kantineoperatør og arbeidsgiver om kantinebidraget har en direkte kobling til antall brukere/serveringer. 
     

Ovennevnte er ikke til hinder for at en virksomhet velger å drifte en kantine selv ved bruk av egne ansatte. Slik intern kantinedrift vil normalt ikke regnes som næringsvirksomhet, og vil derfor heller ikke utløse avgiftsplikt.  
 

Unngå risiko med en kvalitetssjekk

Dersom du tenker at denne tematikken er aktuell for din virksomhet og/eller er usikker på hvilke avtaler dere har inngått, anbefaler vi at du gjør en kvalitetssjekk. Det er ellers risiko for å måtte etterbetale merverdiavgift, og også tilleggsskatt.  

Gjør du en sjekk og får gjort nødvendige tilpasninger før skatteetaten eventuelt varsler kontroll så kan du kanskje unngå avgiftsplikten, men ikke minst tilleggsskatt, som i seg selv kan være betydelig. 

Ta kontakt med oss, vi bistår dere gjerne med en avklaring på om den ordningen dere har medfører risiko, og hvilke tiltak som bør og kan iverksettes for at den elimineres.