sb23_2.png

Ikrafttredelse av de foreslåtte reglene for privat konsum i selskap foreslås utsatt fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024.

Det anslås at staten går glipp av vesentlig skatteproveny ved at privat konsum i selskap ikke rapporteres korrekt. Finansdepartementet sendte derfor 9. mai 2022 på høring forslag til særregler for skattlegging av privat konsum i selskap.

Forslaget var svært strengt, og ble betegnet som en «stopp-regel». Dette har resultert i et stort engasjement. Reglene var opprinnelig foreslått å tre i kraft 1. januar 2023. Til å behandle den store mengden høringssvar, trengs imidlertid mer tid. Finansdepartementet har derfor nå varslet at de vil legge frem et justert forslag i 2023, med sikte på ikrafttredelse i 2024.

Vi har erfart tidligere at ting kan gå fort når inndekningsbehovet er stort. Det kan derfor ikke utelukkes et tidligere ikrafttredelsestidspunkt. RSM følger utviklingen nøye, og vil komme tilbake med ny informasjon så snart den foreligger.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023