Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret
Mange ønsker å gjennomføre fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger med virkning i inneværende år. Dette krever 6 ukers kreditorfrist, og for å være sikker på å få registrert gjennomføringen før årsskiftet har Foretaksregisteret satt som frist at beslutningsmeldinger må være sendt til behandling innen 10. oktober 2022.

Frist for meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist

Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. For disse må det sendes to meldinger: Først en beslutningsmelding, og når kreditorperioden på 6 uker utløper, sendes melding om gjennomføring.

For meldinger sendt via Altinn er fristen for beslutningsmeldingen i år satt til 10. oktober 2022.

Frist for gjennomføringsmeldinger og meldinger uten kreditorfrist

Fristen til Foretaksregisteret for gjennomføringsmeldinger, og andre meldinger uten kreditorfrist (som melding om kapitalforhøyelse), er 5. desember 2022, men det kan vært lurt å være tidligere ute.

Frist for meldinger som sendes på papir

Der registermeldingene må sendes på papirskjema per post må man være tidligere ute. Fristene for beslutningsmelding og gjennomføringsmelding til Foretaksregisteret som sendes inn på papir er hhv. 1. oktober 2022 og 30. november 2022.

Gjennomføringsmeldinger som behandles helt elektronisk

Foretaksregisteret saksbehandler en del gjennomføringsmeldinger helt elektronisk, som innebærer betydelig kortere saksbehandlingstid for slike meldinger. Dette gjelder:

  • Endring av regnskapsfører, daglig leder, forretningsfører og kontaktperson
  • Revisors fratreden
  • Fratreden for medlemmer av styret
  • Endring av signatur, prokura, forretningsadresse, postadresse, e-post adresse, hjemmeside, telefon, ansatte og målform
  • Sletting av enkeltpersonforetak
  • Gjennomføring av forenklet mor/datter fusjon
  • Gjennomføring av søsterfusjon (selskap eid av samme eier)

Optimalisering av selskapsstruktur

Over tid har selskapsstrukturer, særlig i konsern, en tendens til å bli uoversiktlige. En gang iblant kan det derfor være nyttig å rydde opp for å slette tomme eller unødvendige selskaper. Slik kan man spare unødvendige ekstrakostnader til administrasjon, regnskap og revisjon, og/eller optimalisere strukturen med hensyn til skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet, risikofordeling, osv. Du kan lese mer utfyllende om dette her.

 


Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss