På tide å rydde opp i selskapsstrukturen? På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

Kontakt oss

Over tid har selskapsstrukturer en tendens til å bli uoversiktlige. En gang iblant kan det derfor være nyttig å ta en gjennomgang for å rydde opp, ved å slette tomme eller unødvendige selskaper som pådrar ekstra kostnader, eller for å optimalisere strukturen i forhold til risikofordeling, skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet, osv.

Det kan også være ønskelig å restrukturere på grunn av nye regler. Eksempelvis gjaldt dette mange konsern ved innføring av reglene om skattemessig rentebegrensning. Det er fortsatt viktig å være oppmerksom på dette, dersom gjelden eller renten har økt, skattemessig EBITDA eller egenkapitalen har gått ned, årlige avskrivninger er endret eller man har kjøpt/solgt selskaper.

Det er også hensiktsmessig å gjennomgå selskapsstrukturen for å rigge til for mulig salg av enkelte virksomhetsområder eller eiendeler. Eksempelvis ved å skille ut enkelteiendommer til egne selskaper, eller for å optimalisere virksomheten ved å samle langvarige prosjekter i ett felles selskap, mens kortvarige investeringer legges i et annet.

Endelig kan endrede eierforhold, for eksempel på grunn av generasjonsskifte, skape ønske om eller behov for, tilpasning av selskapsstruktur.

Det er mange hensyn å ta når man skal finne en best mulig selskapsstruktur for et konsern, og det som passer for et konsern passer ikke nødvendigvis for et annet. I dette temabrevet ser vi på noen hensyn og regler som påvirker valg av selskapsstruktur, og noen tilpasningsmuligheter.

Key contact

Morten Hereng Christophersen

Partner | Managing Partner

M: +47 41 93 36 50

E: [email protected]

View profile

Morten er advokat, partner og daglig leder i RSM Norge og RSM Advokatfirma.  RSM Advokatfirma fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, og har hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Key contact

Marte Aasmundtveit Jessen

Marte Aasmundtveit Jessen

Advokat

M: +47 90 03 15 28

E: [email protected]

View profile

Marte er advokat i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Kontakt oss

Send gjerne våre kontaktpersoner en forespørsel direkte, eller bruk kontaktskjemaet og vi kontakter deg innen kort tid: 

Kontakt oss

RSM Norge AS | Oslo 

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo
T: +47 23 11 42 00


Finn ditt lokale RSM-kontor: 


Kontakt oss via e-post eller kontaktskjema:

Send oss gjerne en forespørsel via e-post [email protected] eller kontaktskjema under, og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid: 

Blue