Norge
Languages

Languages

RSM Advokatfirma på årets gaselleliste

gaselleliste_2018_rsm_advokatfirma.png

RSM Advokatfirma fungerer både som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Dagens Næringsliv (DN) meddelte i høst at RSM Advokatfirma oppfylte kriteriene for å komme på gasellelistene for 2018.  

Johan K. Engelschiøn er partner og advokat i RSM og mottok som leder av RSM Advokatfirma DNs meddelelse om at RSM Advokatfirma oppfylte kriteriene for å komme på årets gasellelister. I den forbindelse har vi stilt Johan noen spørsmål:

 

Anerkjennelse er alltid hyggelig. Vi er jo veldig stolte av å være en av Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter!

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. Hva tenkte du da brevet fra DN kom med «Gratulerer, din bedrift er på årets Gaselleliste»?

 - Anerkjennelse er alltid hyggelig. Vi er jo veldig stolte av å være en av Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter! Dette kom som en meget hyggelig overraskelse, da vi ikke har jobbet målrettet mot nominasjonen. Det sagt så har vi heller ikke mål om å bli store, men fokus på å levere topp kvalitet på de tjenestene vi tilbyr.

 

«Blant Norges raskest voksende bedrifter». Kan du si litt om veksten?

- RSM Advokatfirma AS er en del av RSM-nettverket, som i Norge er det ledende revisjonsselskapet for små og mellomstore bedrifter. Advokatfirmaets vekst er en del av hele RSMs vekst, der vi til sammen er 190 ansatte fordelt på 9 kontorer. RSM Advokatfirma har per i dag 10 ansatte, hvorav 4 er partnere.

- Advokatfirmaet ble i 2014 etablert i Oslo med 1 partner og 3 ansatte, og har etter det styrket laget ytterligere med spisskompetanse på både eiendom og merverdiavgift, i tillegg til at vi også har etablert oss med egen advokat i Bergen. Veksten er i henhold til målsetningene, og skyldes nok i stor grad at vi ved å være tett på kundene yter bistand som kanskje ellers ikke ville blitt gjort. Det skaper ekstra verdi for kundene, noe de setter pris på. Det fører kanskje igjen til at de benytter våre tjenester i enda større omfang.

 

Omsetningen har vært doblet over fire år. Har vekst vært et mål?

- Vi har hatt vekst i antall advokater, og derav også omsetning, for å kunne operere med en størrelse som kan betjene våre kunder på en god måte. Vi har imidlertid ikke forsøkt å «rushe» hverken vekst eller omsetning. Økningen er en konsekvens av å gjøre de rette tingene over tid og i takt med det oppdragsmengde og markedsutsikter på kort og mellomlang sikt tilsier. Tydeligvis har det vært såpass bra at vi har sprunget litt som en gaselle uten selv å tenke særlig på akkurat det.

 

Vi har en flat struktur og liker en uformell samarbeidsform, men kan ta «advokatrollen» når det trengs. Dette er noe våre kunder verdsetter, og som gjør at de kommer tilbake.

Hvordan har dere kommet dit dere er i dag?

- Vi har et godt integrert samarbeid med RSM Norge. Både på tvers av avdelinger og kontorer. Dette er fundamentet. Vårt hovedfokus er videre å levere spesialiserte advokattjenester effektivt med god kvalitet til en fornuftig kostnad. I vårt arbeid legger vi vekt på tett samarbeid med kundene, og sørger for å være oppdatert innenfor de bransjer kundene våre opererer i. Vi har en flat struktur og liker en uformell samarbeidsform, men kan ta «advokatrollen» når det trengs. Dette er noe våre kunder verdsetter, og som gjør at de kommer tilbake.

 


HVA ER GASELLENE?

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. Hvert år kårer Dagens Næringsliv norske fylker og landets mest vellykkede gaseller.

 

KRITERIER FOR GASELLEBEDRIFTER

- Levert godkjente regnskaper
​- Minst doblet omsetningen over fire år
- Omsetning på over en million kroner første år
- Positivt samlet driftsresultat
- Unngått negativ vekst
- Vært aksjeselskap

 (Dagens Næringsliv, 2018)


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Johan: 

 

Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat
Leder RSM Advokatfirma AS
E: [email protected]
M: +47 90 86 42 91

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss