Norge
Languages

Languages

"RSM vasker hvitere," Finansavisen R 22.11.18

fa_r_rsm_vasker_hvitere.png

Hvitvaskkontroll framstår ofte som et uoversiktlig puslespill. Dette har BankID og RSM nå tatt tak i, og Finansavisen R skriver om saken: 


Skrevet av Bjørn Henning Grandal, Finansavisen 

Per Øyvind Stene ble ansatt i RSM i januar, og elektronisk signatur kom raskt høyt opp på prioriteringslisten til den teknologidrevne finansdirektøren.

– Vi tok kontakt med BankID angående elektronisk signatur og spurte hvorfor man ikke  kunne bruke BankID på mobil for å signere dokumenter, sier Stene.

Etter å ha fått forklart at strengen som er tilgjengelig for å signere med BankID på mobil er for kort for dokumenter, spurte BankID Stene om RSM ville være med å diskutere andre løsninger de jobbet med.

– Det ville vi selvfølgelig, og nå har vi fått anledning til å komme med innspill til hvilken funksjonalitet BankID AML for bedrift skal ha. RSM har også vært så heldige at vi er først ute med å teste produktet.

Ny hvitvaskingslov

Den 15. oktober trådte den nye hvitvaskingsloven i kraft. Loven følger hovedlinjene i EUs direktiver for AML (anti money laundering), og inneholder flere endringer som øker kravet til kundekontroll. Sanksjonsmulighetene for myndighetene er også blitt utvidet. Med nye 
regler, og et kraftigere ris bak speilet å forholde seg til, har de fleste rapporteringspliktige bedrifter tatt en ekstra runde med rutinene.

For revisorer og regnskapsførere i SMB-markedet, hvor et høyt antall kunder ofte er fellesnevneren, innebærer kravene til kundetiltak i den nye hvitvaskingsloven at mer tid vil gå med til kontroll enn tidligere.

RSM kjenner godt til utfordringene med å hente inn nødvendig informasjon ved opprettelsen av et kundeforhold og ved endringer i kundeforholdet. GDPR (EUs nye personvernregler) ga nye utfordringer knyttet til oppbevaring av kopier av legitimasjon for at disse slettes på riktig tid. Manuelle prosesser, og hovedfokus på ID-validering, har økt sjansen for feil og ufullstendig kontroll mot relevante registre.

 

Kutt i manuelle rutiner

– I RSM har vi jobbet lenge med hvitvaskingsproblematikken, og vi kjenner hvitvaskingsloven godt. Utfordringen har vært hvordan vi får innhentet nødvendig informasjon for å etterleve kravene, sier Ragnar Pettersen, som er partner i RSM og hvitvaskingsansvarlig.

Erkjennelsen er at RSM må få vekk mest mulig av de manuelle rutinene, få på plass et system som gjør at de effektivt kan utføre nødvendige kundetiltak og hente inn det de trenger av tilleggsinformasjon.

– Hvitvaskingsloven omhandler både kundetiltak for bedrifter og enkeltpersoner som representerer bedriftene. BankID AML for bedrift gir oss mulighet til å sjekke både selskap og enkeltpersoner opp mot både sanksjonslistene til FN og EU og PEP-register.

RSM kan dermed utføre ID-validering med BankID uten å måtte forholde seg til GDPR for lagring av dokumenter med personnummer, og kan i samme rapport få en oversikt over reelle rettighetshavere.

– BankID AML for bedrift er på mange måter en integrasjon som sammenstiller data knyttet til risikovurdering av bedrifter og enkeltpersoner, sier Stene.

RSM ønsker å inkludere informasjon fra egne systemer i denne integrasjonen, og integrerer derfor BankID AML-løsningen mot sitt eget kunderegister slik at de får lagret relevant informasjon direkte på kunden.

– Da vil vi også enkelt kunne velge ut hvilke kunder vi ønsker å ta en løpende kontroll av slik at det blir mulig å være ajour med alle påkrevde kundetiltak til enhver tid.

Får forsprang

Espen Tokerud, produktsjef i VBB (tidligere BankID) mener at RSM er foran mange andre i de rapporteringspliktige bransjene når det gjelder å tenke raske, sikre og digitale prosesser.

– Det at de er tidlig ute, gjør det mulig for oss å lære av dem og tilpasse tjenesten vår slik at det blir enda mer nyttig også for andre kunder, sier han.

Ifølge Tokerud har de nå istedenfor å lage et helt separat system for kundekontroll laget en API-tjeneste som kunden kan koble på systemet de allerede bruker.

– Noe av problemet i dag er at de som skal gjennomføre kundekontroll må inn i mange ulike systemer for å hente og sammenstille informasjonen de trenger. Det slipper de med BankID AML.

Per Øyvind Stene regner imidlertid ikke med at dette vil gi RSM et varig konkurransefortrinn.

– I løpet av neste år vil sannsynligvis de fleste av våre konkurrenter ha tilsvarende løsning på plass, men det er artig at våre leverandører i større grad oppfatter oss som en samarbeidspartner i utviklingene av gode teknologiske løsninger, sier han.

 

Les artikkelen fra Finansavisen R i pdf her:

Side 38 
Side 39

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss