Saken om eiendomsskatt i Oslo kommune er anket til Høyesterett

eiendomsskatt_ida.png

Vi skrev i RSM Nyhetsbrev 15 | 2018 om lagmannsrettens dom vedrørende eiendomsskatten i Oslo kommune, der det ble slått fast at det høye bunnfradraget for boliger var lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 var for sent utskrevet. Saken gjaldt kun boliger, ettersom eiendomsskatt på næringseiendom ble utskrevet først i 2017.

Den 27. november anket Oslo kommune den delen av dommen som gjaldt for sen utskrivning og plikt til tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016. Den 28. november anket også Huseiernes Landsforbund m.fl. den delen av dommen som gjaldt det høye bunnfradraget. Dommen er altså anket i sin helhet, og lagmannsrettens dom er derfor ikke rettskraftig.

Høyesterett skal nå ta stilling til om de vil behandle saken, eller om den avvises. Vi tror at saken er så prinsipiell at den slipper inn for Høyesterett. Hvis den imidlertid ikke slipper inn, vil lagmannsrettens dom bli rettskraftig. Det er usikkert når dette vil bli besluttet, og når en evt. sak vil bli behandlet i Høyesterett.

RSM følger saken, og vil sende ut nyhetsbrev når Høyesterett har tatt stilling til anken.

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss