Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

uteomrade_770x367.png

Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap utenfor konsern (nærståenderegelen).

Svært mange selskaper skal fylle ut RF-1315 om begrensning av rentefradrag for 2019 (se veiledning):

  • Alle selskaper i konsern.
  • Selskaper utenfor konsern som har netto rentekostnader over kr 5 millioner.
  • Selskaper som har fremførte rentekostnader fra tidligere år.

Skjema RF-1509 om unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern (se veiledning) skal leveres av selskap som påberoper seg egenkapitalunntaksregelen for konsern. Revisor skal attestere RF-1509.

Les mer om midlertidig redusert rapporteringsplikt som følge av Covid-19.

 

covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Hilde A. S. Gamkinn
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss