Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

tog_770x367.png

Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er siden 1. april 2020 satt ned fra 12 % til 6 %. Nedsettelsen er ment å være midlertidig som følge av Covid-19, og ble først vedtatt å gjelde frem til 31. oktober men senere forlenget til 31. desember i år. Regjeringspartiene og FrP er nå enige om å forlenge nedsettelsen til 1. juli 2021.

Skattedirektoratets uttalelse    

Skattedirektoratet publiserte 13. april en uttalelse datert 8. april som til dels svarer på de spørsmål som ble stilt knyttet til lovendringen. Slik vi leser uttalelsen bekrefter den at de praktiske utfordringene ved en nedsettelse av mva-satsen ikke er løst sett fra virksomhetens ståsted. Vi stiller derfor spørsmål ved om endringen får de positive effektene Stortinget mente å gi. Tvert imot kan staten være den som tjener mest på tiltaket i sin nåværende form.  

Basert på Skattedirektoratets uttalelse forstår vi de praktiske konsekvensene av lovendringen som følger:

  • Fakturering med 12 % for tjenester levert i perioden 1. april 2020 tom. 30. juni 2021 regnes som fakturering med feil sats. Det gjelder både for leveranser som har vært forhåndsfakturert før satsreduksjonen ble foreslått og faktureringer etter 1. april 2020. Selger som ikke korrigerer dette overfor kjøper må innberette og betale de 12 % som er fakturert.
  • Kjøper får ikke rett til fradrag for mer enn 6 % på leveranser som er omfattet av nedsettelsen selv om selger har fakturert med 12 %. Det betyr at kjøper forventes å må være bevisst på leveringstidspunktet når det gjøres anskaffelser omfattet av den reduserte satsen, dvs. når en flytur tas, en hotellovernatting skjer mv. Ellers risikeres krav om korreksjon samt ileggelse av tilleggsskatt på det som er fradragsført for mye.

Den eneste som synes å tjene på situasjoner hvor det er fakturert med 12 %, og det skulle vært 6 %, men en korreksjon ikke er praktisk mulig eller uforholdsmessig krevende for en virksomhet å få gjennomført, er med andre ord staten.

 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss