Norge
Languages

Languages

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

tog_770x367.png

Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er fra 1. april satt ned fra 12 % til 6 %. Nedsettelsen er ment å være midlertidig, og er foreløpig varslet at skal gjelde kun frem til 31. oktober i år.

Lovendringen er et forslag fra Stortinget og ble vedtatt der den 31. mars. Vi ga en omtale av endringen i artikkel publisert 1. april, og etterlyste da en avklaring fra enten Finansdepartementet eller Skattedirektoratet.

Skattedirektoratets uttalelse    

Skattedirektoratet publiserte 13. april en uttalelse datert 8. april som til dels svarer på de spørsmål som har vært stilt knyttet til lovendringen:  Les her. Slik vi leser uttalelsen bekrefter den at de praktiske utfordringene ikke er løst sett fra virksomhetens ståsted. Det synes derfor tvilsomt om den får de positive effekter Stortinget mente å gi. Tvert imot kan staten være den som tjener mest på tiltaket i sin nåværende form.  

Betydningen av lovendringen kan basert på Skattedirektoratets uttalelse oppsummeres i følgende to punkter:

  • Fakturering med 12 % for tjenester levert i perioden 1. april tom. 31. oktober regnes som fakturering med feil sats. Det gjelder både for leveranser som har vært forhåndsfakturert før satsreduksjonen ble foreslått og faktureringer etter 1. april. Selger som ikke korrigerer dette overfor kjøper må innberette og betale 12 %.
  • Kjøper får ikke rett til fradrag for mer enn 6 % på leveranser som er omfattet av nedsettelsen. Det gjelder selv om fakturaen sier 12 % og selger ikke vil eller kan utstede kreditnota. Det betyr at kjøper må være bevisst på leveringstidspunktet, dvs. når en flytur tas, en hotellovernatting skjer mv. Ellers risikeres ileggelse av tilleggsskatt på det som er fradragsført for mye.

Den eneste som tjener på situasjoner hvor det er fakturert med 12 %, og det skulle vært 6 %, men dette ikke er praktisk mulig eller uforholdsmessig krevende for en virksomhet å få gjennomført, er med andre ord staten.   

 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss