shutterstock-151253129.jpg

I RSM Nyhetsbrev 2 | 2019 omtalte vi konsekvenser etter aksjeloven når Storbritannia trer ut av EU.  Nye overgangsregler sikrer imidlertid at mer enn 600 norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal Brexit.

Aksjeloven stiller krav om daglig leder, og minst halvparten av styrets medlemmer må ha bosted i Norge eller i EØS-området. Ved no-deal Brexit vil britiske statsborgere eller bosatte i Storbritannia ikke lenger være EØS-borgere. Dette gjelder også for nordmenn bosatt i Storbritannia.

Finansdepartementet har gitt en forskrift som gir overgangsregler som sikrer at britiske styremedlemmer eller britisk daglig leder, som er valgt før Storbritannia trer ut av EU, er unntatt fra bostedskravet og kan fortsette ved no-deal Brexit. Det innebærer at disse selskapene fortsatt vil ha et beslutningsdyktig styre, og det er ikke lenger nødvendig for selskapene å endre daglig leder eller styret før Storbritannia trer ut av EU. Forskriften vil gjelde frem til 1. januar 2021.