Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

Regjeringen har foreslått en ny mulighet for å søke om utsatt betaling av skatter og avgifter og en lavere forsinkelsesrente i en kort periode. Forslagene kommer i tillegg en vedtatt forlengelse av betalingsfristene for den tidligere ordningen.

Både den nye og den opprinnelige ordningen, gjelder for de som har fått betalingsvanskeligheter som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene. I begge tilfeller vil retten til betalingsutsettelse opphøre dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes. 

Nærmere informasjon om vilkår og gjennomføringen av betalingsutsettelsene legges ut på nettsidene til Skatteetaten.  

Opprinnelig ordning med søknad om utsatt betaling av skatt og merverdiavgift mv.

Regjeringen vedtok i juni 2020 at det kunne gis betalingsutsettelse frem til 31. desember 2020. Ordningen ble deretter utvidet slik at det kunne innvilges betalingsutsettelse frem til 28. februar 2021 og sist til 30. juni 2021. Avdragene skulle betales i perioden 31. oktober 2021 til 30. september 2022.

På grunn av de nye smitteverntiltakene, er betalingsfristen forskjøvet med 3 måneder for alle krav med forfall 31. desember 2021 og senere. Forskyvningen innebærer at betalingsfristen for siste avdrag, med opprinnelig frist 30. september 2022, blir utsatt 31. desember 2022. Utsettelsen av betalingsfristene gis automatisk dersom du fikk innvilget betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021 med opprinnelig avdragsperiode 31. oktober 2021 til 30. september 2022.

Det var ikke mulig å søke om utsettelse for betaling av skyldig merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Det betyr at merverdiavgift som skulle innberettes på mva-melding for januar-februar (1. termin) 2021 var omfattet, men ikke senere terminer i 2021.

Ny ordning med utsatt betaling av skatt og merverdiavgift mv. etter søknad

Regjeringen har vedtatt en ny mulighet for utsettelse av skatte- og avgiftskrav som forfaller i perioden 1. januar 2022 til 31. mars 2022. Det omfatter:

  • arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022,
  • forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022,
  • forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022,
  • merverdiavgift med forfall 10. februar 2022 og
  • særavgifter med forfall 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022.

Kravene skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022. Det er Skattedirektoratet som skal fastsette betalingsfristene, men det er først mulig å søke når forslaget evt. blir vedtatt.

Som nevnt vil den nye ordningen som foreslås, bare gjelde krav som forfaller i perioden 1. januar 2022 til 31. mars 2022. Det betyr at krav som forfalt i perioden 12. april til 31. desember 2021 ikke omfattes av den nye ordningen for betalingsutsettelse. Det er imidlertid mulig å søke om utsettelse etter de ordinære reglene, og hvor betalingsvansker som følge av koronapandemien vil kunne bli tillagt vekt.

Forfallstidspunkt

Er forfallsdagen en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, utsettes fristen til nærmeste virkedag. For eksempel er forfallsdag, 30. juli 2022, en lørdag, følgelig utsettes betalingsfristen til mandag 1. august 2022.

Reglene følger av forskriften om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. § 6.

Forsinkelsesrentesatsen

Forsinkelsesrentesatsen som i 2020 ble vedtatt redusert til 6 % for de samme krav som det kunne søkes om betalingsutsettelse for etter skattebetalingsloven og SI-loven, er fra 1.1. 2021 igjen tilbake til 8%. Det betyr at det løp ordinær forsinkelsesrente selv om det er gitt betalingsutsettelse.

Fra 1. januar 2022 er forsinkelsesrenten 8,5 %, men regjeringen har vedtatt å sette denne ned til 6 % fra 15. januar til 31. mars 2022. 

 


ARTIKKELEN VIL FORTLØPENDE OPPDATERES I TRÅD MED ENDRINGER FRA MYNDIGHETENE. 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss