Vi gratulerer!

Nye partnere i RSM Norge

Det er en stor glede å fortelle at Alf Rune Sveen (Agder), Marius Gjengstø (Oslo), Per-Øystein Selnes (Oslo) og Øystein Gravdal (Oslo) er tatt opp som partnere i RSM med virkning fra 1. juli. Vi gratulerer! 


alf_rune_web_230x230.jpgAlf Rune Sveen | Agder

​​​​​​​Alf Rune er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor.

Han har bred erfaring med finansiell revisjon, internrevisjon og rådgivning av selskap/konsern innen både privat og offentlig sektor. Blant annet gjennom sin erfaring som internrevisor har han opparbeidet seg en særskilt forretningsmessig kompetanse innenfor banksektoren, og er i dag leder for bransjegruppen Bank, Finans & Forsikring.

Alf Rune har også erfaring som økonomisjef i AF Offshore Decom.  

 

marius_web_230x230.pngMarius Gjengstø | Oslo

​​​​​​​Marius har master i regnskap og revisjon og er statsautorisert revisor.

Han har bred erfaring innen finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med særlig vekt på regnskap, skatt/avgift og selskapsrett. Tidligere og nåværende kunder dekker et bredt spekter av bransjer, og spenner fra mindre eierstyrte selskaper til større selskaper med stor eierspredning. 

I tillegg har Marius vært økonomisjef for Gill Gruppen, hvor han har opparbeidet seg operasjonell erfaring og tilegnet seg betydelig kompetanse innenfor bilbransjen.

 

per-oystein_web_230x230.pngPer-Øystein Selnes | Oslo

​​​​​​​Per-Øystein er statsautorisert revisor og har bred erfaring innen finansiell revisjon, rådgivning  og transaksjonsrelaterte tjenester som finansiell due diligence, verdivurderinger, PPA og sakkyndige redegjørelser for kunder i ulike bransjer.

Tidligere og nåværende kunder spenner fra mindre og mellomstore eierdrevne selskaper til børsnoterte selskaper.

Per-Øystein er også medlem av bransjegruppene: Shipping og Bank, Finans & Forsikring, samt faggruppen for Regnskap.

 

oystein_web_230x230.pngØystein Gravdal | Oslo 

​​​​​​​Øystein er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Han har bred erfaring innen finansiell revisjon og rådgivning, med spesiell vekt på regnskap, skatt/avgift, selskapsrett og teknisk bistand knyttet til konsolidering. Tidligere og nåværende kunder spenner fra mindre og mellomstore eierstyrte selskaper til store børsnoterte konsern.

Øystein har erfaring fra  revisjon av software- og teknologiselskaper, advokatfirmaer og annen tjenestevirksomhet samt investeringsselskaper, shipping, handel og eiendomsselskaper.

Han er medlem av bransjegruppen Teknologi samt faggruppen for SkatteFUNN. I tillegg har Øystein flere års erfaring som finansjournalist i magasinet Kapital, og er redaktør for RSM Norges nyhetsbrev.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss