aslak_stoen_ny_partner_i_rsm_advokatfirma.jpg

RSM Advokatfirma forsetter veksten og styrker sin spesialkompetanse ytterligere innen eiendom når Aslak Støen blir ny partner. Han kommer fra CMS Kluge der han var assosiert partner. I hans rikholdige karriere har eiendomsrelaterte saker vært en rød tråd, blant annet i Ernst & Young Advokatfirma (EY) der han ledet arbeidet med å bygge opp en eiendomsjuridisk avdeling og ledet bransjegruppen for eiendom, bygg og anlegg med samarbeid på tvers av fagdisiplinene. Han har også vært innom Huseiernes Landsforbund, har jobbet som Dommerfullmektig og har vært i Advokatfirmaet BA-HR.

«Vi har en betydelig andel klienter som driver med eiendomsrelatert virksomhet. Derfor er det et kupp for oss å få inn en partner som har en så betydelig fagkompetanse som Aslak. Ønsket er å kunne tilby bredere og mer fullstendig rådgivning til disse kundene. Vi har allerede kompetanse på feltet med flere dyktige advokater, men det har også vært viktig å få en partner på dette området. Det er derfor gledelig at vi har klart å få inn Aslak med hans relevante erfaring fra tilsvarende roller. Med disse forsterkningene kan vi bistå med alt fra kjøpe- og leiekontrakter, til utviklingsprosjekter og transaksjoner.» sier en fornøyd Managing Partner i RSM Advokatfirma, Morten H. Christophersen

Støen har mange års erfaring med fast eiendoms rettsforhold, både innen bolig-, fritids- og næringseiendom. Han har arbeidet med eiendomsutvikling og leiekontrakter, men også kjøp og salg, har bistått en rekke ulike privat- og næringsaktører samt det offentlige. Han er en populær foredragsholder, og er publisert i flere aviser og eiendomsrelatert media.

Han ser frem til utfordringen: "RSM har hatt en fantastisk utvikling de senere årene, og det blir spennende å være del av ytterligere vekst og komplettering av tjenesteleveranser - særlig innen advokattjenester til eiendomsbransjen. Jeg er takknemlig for noen fine år i eiendomsavdelingen hos CMS Kluge, men ser nå frem til nye utfordringer. Eiendomsfaget og -bransjens behov for rådgivningstjenester har et vidt spenn, både innen eiendomsutviklingsprosjekter og transaksjoner. Det å kunne se helheten, og å levere sømløse advokattjenester innen eiendomsjus sammen med RSMs veletablerte skatte- og avgiftsrådgivning, vil utvilsomt være nyttig for våre klienter." sier Aslak Støen.

 

Se også sak omtalt i Eiendomswatch og Rett24