Vil skape gode kundeopplevelser

naeringsforeningen_i_stavanger_fss_rsm_fusjon.jpg

Bilde og tekst: Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 
Publisert i Rosenkilden 5, 2018 og på  Næringsforeningen.no 4.juni 2018. 


FSS Revisjon har etter 30 års drift tatt steget og blitt en del av RSM Norge for å styrke sin posisjon i Stavanger-regionen.

 

RSM Norge AS er et av Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Selskapet har kontor i Oslo, Hordaland, Agder og Rogaland og er tilsammen 190 ansatte. Ved kontoret på Forus jobber 21 medarbeidere. Mange av dem har nærmere 25 års erfaring i FSS Revisjon AS, som nå er en del av RSM. 

FSS Revisjon AS har i den siste tiden vært på jakt etter en samarbeidspartner som kan styrke deres utvikling i regionen. Daglig leder Trond Nygård påpeker at RSM har samme filosofi, måte å drive på og kundefokus som FSS. 

– Vi er svært fornøyd med at FSS Revisjon AS i Sandnes nå er en del av RSM, sier Trond Nygård, daglig leder og revisor i RSM Rogaland.  

Han legger til at  selskapene er en god match med samme verdigrunnlag og god personkjemi. Nygård har solid revisjonskompetanse med 25 år i FSS. Hans kollega Gunnar Strøm har også lang fartstid, og kan skilte med 18 år i firmaet. 

– Når mulighetene dukker opp, og vi kan styrke virksomheten med mennesker som deler våre ambisjoner og verdier, så griper vi sjansen, sier Hans Ragnar Berg.   

Berg er daglig leder og partner i RSM Norge AS, også han statsautorisert revisor og siviløkonomutdannet.  

 

Kunden i fokus 

RSM Rogaland ble allerede i januar del av RSM. Når RSM Rogaland og RSM Norge fusjonerer vil RSM ha en forventet omsetning på 300 millioner kroner. 
Kundene vil ikke merke noe i forhold til leveransene, understrekes det rundt bordet. Det er de samme medarbeiderne, og de skal levere minst like god kvalitet på tjenestene i det videre arbeidet. 

– Det å ha kunden i fokus er det viktigste, og det skal vi fortsette med. Samtidig skal vi passe på å ha de nødvendige forutsetningene for å følge kundene videre i utviklingen. Da har vi behov for verktøyene, kunnskapen og modellene som RSM besitter, sier Nygård. 

De forteller at de ikke har en fastsatt mal på tjenestene, snarere skreddersøm for den enkelte kunde. 

– Alt vi gjør, gjør vi for å skape gode kundeopplevelser. Vi tilpasser oss kunden, ikke omvendt. For ingen kunder er like. Alt fra størrelse, utvikling, fremtidsplaner og behov for råd varierer, sier de tre. 

Nygård påpeker at utviklingen går fort, og at det er avgjørende å legge gode planer for framtiden.  

– Nå er det viktig for oss å sikre arbeidsplasser, sikre gode leveranser for kundene våre, og å ta på oss nye kunder. Da ser vi at det er nødvendig å trekke på et større nettverk av fagkompetanse. Det er viktig å være relevant for kunden og forstå deres behov. Nå er vi bedre posisjonert for framtiden! 

 

Internasjonalt nettverk 

RSMs hovedfokus er revisjon, skatt og avgift og transaksjonsstøtte, i tillegg til andre nært tilhørende tjenester. Internasjonalt er de medlem av RSM International, et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons–  og rådgivningsfirmaer med fokus på små og mellomstore virksomheter.  

– Til sammen er vi mer enn 43000 kollegaer fordelt på over 800 kontorer i mer enn 120 land. Dette gjør at vi kan trekke på kompetanse over landegrensene når det er nødvendig. 

 

Kåret til Great Place to Work 

– Hva er RSMs visjon? 

– I selskapets strategi er fire hovedområder definert som viktige for å lykkes: kunder, marked, ansatte og teknologi, svarer Berg. 

– Vi skal være tilgjengelige og interesserte i kunden, supplerer Strøm. 

De poengterer alle at de er avhengige av å få tak i og utvikle de rette menneskene.  

– Evnen til å se enkeltindivider og utvikle disse over tid og gi dem muligheter er helt sentralt. 

Berg sier at motivasjonen til å skape gode kundeopplevelser sammen med alle de engasjerte og kompetente kollegaene i RSM er den viktigste motivasjonen hans i det daglige. Nylig ble RSM kåret til en av Norges Beste Arbeidsplasser, og ble også sertifisert av Great Place to Work (GPTW), som hedrer de organisasjoner som lykkes med en bærekraftig organisasjon og utviklingen av en god arbeidsplass.  

Dette mener de er en bekreftelse på at det gjøres mye positivt i selskapet. Samtidig inspirerer det dem til å fortsatt gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass. 

 
Bygger for framtiden 

I januar skiftet FSS Revisjon AS navn til RSM Rogaland AS, og ble fra det tidspunktet profilert som en del av RSM. RSM Rogaland AS vil så bli fusjonert inn i RSM Norge AS i løpet av sommeren 2018. 

– RSM har en klar strategi om å være tilstede i sentrale forretningssentra i landet, og gjennom FSS Revisjon får vi nå en betydelig tilstedeværelse i en viktig region. Vi styrker med dette vår posisjon som ledende på revisjon og rådgivning til SMB-markedet, både lokalt i Rogaland og nasjonalt, hevder Berg. 

Trekløveret påpeker at det er i SMB-markedet de fortsatt vil vokse.  

– Vi måler ikke lykke i antall børsnoterte selskap. Vi skal fortsatt betjene våre kunder i SMB-markedet. Vi er store nok til å ha tyngde, og små nok til å bry oss om kundene, påpeker trekløveret.  

De mener de har akkurat passe størrelse for å lykkes i den videre satsningen. 

– Gløden og lysten til å forene kreftene til å fortsatt være ledende innen rådgiving og revisjon på SMB-markedet opplever jeg som sterk. Vi skal ikke vokse for vekstens skyld, understreker Berg. 

– Her skal ansatte trives og kundene være fornøyde. Vi skal bygge for framtiden. Det må vi gjøre nå i gode tider, avslutter trioen. 


Les artikkelen i Rosenkilden 5 2018: rosenkilden_5_2018.pdf

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss