Over tid har selskapsstrukturer en tendens til å bli uoversiktlige. En gang iblant kan det derfor være nyttig å ta en gjennomgang for å rydde opp, ved å slette tomme eller unødvendige selskaper som pådrar ekstra kostnader, eller for å optimalisere strukturen i forhold til risikofordeling, skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet, osv.

Det kan også være ønskelig å restrukturere på grunn av nye regler. Eksempelvis gjaldt dette mange konsern ved innføring av reglene om skattemessig rentebegrensning. Det er fortsatt viktig å være oppmerksom på dette, dersom gjelden eller renten har økt, skattemessig EBITDA eller egenkapitalen har gått ned, årlige avskrivninger er endret eller man har kjøpt/solgt selskaper.

Det er også hensiktsmessig å gjennomgå selskapsstrukturen for å rigge til for mulig salg av enkelte virksomhetsområder eller eiendeler. Eksempelvis ved å skille ut enkelteiendommer til egne selskaper, eller for å optimalisere virksomheten ved å samle langvarige prosjekter i ett felles selskap, mens kortvarige investeringer legges i et annet.

Endelig kan endrede eierforhold, for eksempel på grunn av generasjonsskifte, skape ønske om eller behov for, tilpasning av selskapsstruktur.

Det er mange hensyn å ta når man skal finne en best mulig selskapsstruktur for et konsern, og det som passer for et konsern passer ikke nødvendigvis for et annet. I dette temabrevet ser vi på noen hensyn og regler som påvirker valg av selskapsstruktur, og noen tilpasningsmuligheter.

Ønsker du at vi kontakter deg?