Anders Nereng
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Anders er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Han har bred erfaring innen finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på skatt, regnskap og selskapsrett. Revisjonsoppdragene spenner fra mindre eierdrevne selskaper til store selskaper med mange aksjonærer. Anders har bred erfaring innen mange bransjer men med hovedvekt på investeringer, teknologi, varehandel, eiendom og konsulentvirksomhet. Han er leder for Bransjegruppe Gründere & Startups. 

Anders jobber også mye mot selskaper som har eller ønsker å etablere seg i utlandet, og han er RSM REL (Regional Engagement Leader) i Europa.

Anders er styreleder i RSM Norge.

Arrangementer

RSM Informerer for gründere og startups

Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. På vår side for Gründere & Startups omtaler vi noen aktuelle problemstillinger, slik som valg av selskapsform, skatt og merverdiavgift, bokføring, regnskap og revisjon, finansiering og støtteordninger.   ...