Anders Ranum Ekås
Senioradvokat


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Skatt
Biografi

Anders er advokat i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Anders har tidligere jobbet 10 år i KPMGs avdeling for internasjonal skatt, og har jobbet i skjæringspunktet mellom regnskap og skatt. Han har bred erfaring både med nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning. Han har et godt øye for tall, og har samarbeidet mye med revisor, herunder ad-hoc rådgivning og kvalitetssikring av skattemeldinger.

For øvrig jobber Anders mye med rentebegrensningsreglene og fritaksmetoden. Han bistår også med transaksjonsstøtte/due diligence.

Arrangementer

Betydelig økt skatt på fiskeoppdrett

Regjeringen foreslår å innføre en skatt på verdiskapningen fra havet (grunnrenteskatt) fra 1. januar 2023. For norsk produksjon innebærer forslaget en økning i skattetrykket fra 22 % til 62 % Provenyeffekten anslås til 3,65 milliarder kroner eller 3,8 milliarder kroner i 2023, avhengig av nivået på bunnfradraget. Forslaget ble sendt p...

Anders Ranum Ekås ny advokat i RSM

RSM Advokatfirma styrker sin skatteekspertise ytterligere med ansettelsen av senioradvokat Anders Ranum Ekås.   Vi ønsker Anders varmt velkommen til oss! Han har tidligere jobbet 10 år i KPMGs avdeling for internasjonal skatt, og har jobbet i skjæringspunktet mellom regnskap og skatt. Han har bred erfaring både med nasjonal og inte...

Finansdepartementet foreslår skatt på privat konsum i selskap fra og med inntektsåret 2023

Forslaget innebærer at eier beskattes for selskapets driftsmidler uavhengig av faktisk bruk. Regelen er begrenset til driftsmidler som typisk åpner for privat konsum, dvs. boligeiendom, fritidseiendom, båt og fly eller helikopter.   Etter forslaget anses en eier med bestemmende innflytelse for å ha hatt disposisjonsrett til relevant...

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 f...

Regjeringen utsetter 2-pilarløsningen for å skattlegge store flernasjonale konsern

Innføring av OECD Inclusive Frameworks to-pilarløsning for skattlegging av store flernasjonale konsern utsettes. Regjeringen skisserer en tidsplan der målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumskatt på 15 % for store nasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Regjeringen vil komme tilbake til tidsplan for ...

Rentebegrensningsreglene: Presiseringer i skatteloven og om skjema i ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f Departementet foreslår å endre skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f ordlyd fra «… dersom egenkapitalandelen er større enn null» til «… dersom egenkapitalen er større enn null». Det er egenkapitalen, og ikke egenkapitalandelen, som må være høyere enn null, for at egenkapitaland...