Anine Karstensen
Advokat


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Skatt
Biografi

Anine er advokat i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner. 

Anine bistår med rådgivning innen skatt og transaksjoner, herunder internasjonale problemstillinger knyttet til selskapsskatt.  

Hun har bred erfaring fra både Skatteetaten og den internasjonale skatteavdelingen i Ernst & Young Advokatfirma der hun har jobbet med multinasjonale selskaper, restruktureringer og virksomhet over landegrenser. Hun har også erfaring med norsk selskapsbeskatning og internprising. Anine har jobbet med mangle ulike bransjer, men har særlig kjennskap til oljeservice, seismikk og fornybar energi.  

Anine har også skrevet flere nyhetsbrev samt publisert artikler om den norske gjennomskjæringsregelen i Revisjon & Regnskap.  

News articles

Global Legal Insights (GLI) – Corporate Tax 2021 Norway

7. oktober 2021
Synne Bjotveit, Oliver Smyth og Anine Karstensen fra RSM har bidratt med et kapittel til Global Legal Insights (GLI) – Corporate Tax 2021. I kapittelet gir de en oversikt over sentrale utviklingstrekk knyttet til norsk bedriftsbeskatning i 2020 og 2021. Global Legal Insights i UK utgir serier med bøker som gir leserne viktig innsikt i gjel...

Foreslåtte endringer i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

30. september 2021
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte kan på nærmere vilkår gjennomføres skattefritt. Et av vilkårene er at transaksjonen må kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet i det utenlandske sel...

Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

30. september 2021
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i rederiskatteordningen. Rederiskatteordningen stiller krav til hva slags virksomhet som kan utøves med selskapenes fartøyer. Departementet foreslår i høringsnotatet av 24. september 2021 å åpne for å drive visse typer virksomhet som i dag ikke er tillatt innenfor ordning...