Henriette Henriksen Waage
Advokatfullmektig

 

Henriette er Advokatfullmektig i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering, eiendom, bygg og anlegg, og transaksjoner.


Henriette har en bachelor i statsvitenskap fra Universitet i Oslo og leverte master i rettsvitenskap høsten 2022 også ved Universitetet i Oslo. På jusstudiet spesialiserte hun seg innen selskapsrett, forsikringsrett og GDPR og skrev master innen sivilprosess. Temaet for oppgaven hennes var om likhetsprinsippet i småkravprosessen.


Tilnærmet gjennom hele jusstudiet har Henriette jobbet i en fast trainee stilling i et advokatfirma i Oslo som hovedsakelig driver med pengekrav. I tillegg hadde hun lederansvaret for alle studentmedarbeiderne der.