Runa Lauritsen
Advokatfullmektig

 

Runa er Advokatfullmektig i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering, eiendom, bygg og anlegg, og transaksjoner.

Runa leverte master i rettsvitenskap våren 2023 ved Universitetet i Bergen. I studietiden spesialiserte hun seg innen selskapsrett ved å skrive master på Det juridiske fakultets forskerlinje. Temaet for masteroppgaven var konvertible lån som kilde til finansiering, med særlig fokus på teknologiske oppstartsbedrifter organisert som aksjeselskaper.

Gjennom jusstudiet har Runa jobbet som arbeidsgruppeleder for studenter på første og andre studieår, samt som vitenskapelig assistent i forskergruppen for formuerett.