Vidar Haugen
Partner


Kontor : RSM Oslo
Bransjer : Eiendom, Private Equity
Biografi

Vidar er leder for M&A Transaction Services i RSM Norge. Han er utdannet revisor og har autorisasjon som statsautorisert revisor, og har lang og bred erfaring innen transaksjonsstøtte og finansiell revisjon. Her har han ledet gjennomføringen av finansielle due diligence, verdivurderinger, selskapsstruktureringer og generell finansiell rådgivning, hvor finansiell modellering utgjør en viktig del. Han har også erfaring fra private granskninger og som sakkyndig, både i rettssaker og etter aksjelovgivningen. Vidar er leder for Bransjegruppe Private Equity. 

News articles

Velkommen til RSM, Oliver

30. mars 2021
Vi styrker M&A Transaction Services i RSM og ønsker Oliver Smyth velkommen som partner. We are strengthening our M&A Transaction Services and are delighted to welcome Oliver Smyth to the team. He has long and relevant experience in the field and will undoubtedly bring along competence and exciting new opportunities as a partn...

Verdidrivere i SaaS-selskaper

1. desember 2020
Softwareselskaper prises for tiden til tilsynelatende eventyrlige multipler. I denne artikkelen har vi  i avdeling for Transaksjonsstøtte sett nærmere på hva som kan være driverne bak disse prisingene. Vi leverer finansiell og skattemessig due diligence, og har bistått flere norske og internasjonale investeringsselskaper med gjen...

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

4. juni 2020
Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget gir bedriften et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, med formål om å få folk raskere tilbake i jobb. Gjelder juli og august Ordningen gjelder ifølge en pressemelding fra regjeringe...

Kompensasjonsordningen forlenges ut august

4. juni 2020
Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere støttegraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august. Redusert kompensasjonsgrad For mars, april og mai er kompensasjonsgraden 80 prosent (90 prosent for...

Endringer i statens kostnadskompensasjonsordning

20. mai 2020
Med virkning for månedene april og mai ble det 15. mai 2020 gjort endringer i forskriften om kompensasjon for virksomheter som har opplevd betydelig omsetningsfall. Endringene består i hovedsak av følgende: Egenandelen for virksomheter som ikke har blitt pålagt å stenge virksomheten på grunn av Covid-19 reduseres fra kr 10 000 ...

Kompensasjonsordningen har åpnet

19. april 2020
Kompensasjonsordningen for foretak som har opplevd stort omsetningsfall som følge av Covid-19-utbruddet åpnet 18. april for søknader for de foretak som har blitt pålagt nedstenging av virksomheten, mens den for øvrige foretak åpner mandag 20. april. I første omgang er det kompensasjon for uunngåelige faste kostnader mars måned 2020 som...

Covid-19 | Lån og kostnadskompensasjon

6. april 2020
Staten iverksetter løpende låne- og kompensasjonsordninger for å avhjelpe de økonomiske problemene bedriftene møter som følge av Covid-19-utbruddet. Her har vi samlet våre nyhetsbrev og informasjon om disse ordningene.         Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene...

Statens kostnadskompensasjonsordning

3. april 2020
  Regjeringen presenterte 2. april forslag til kostnadskompenasjonsordning for bedrifter som har mistet hele eller deler av omsetningen. Dette er foreløpig et forslag og skal behandles i Stortinget. Det er også et vilkår at ESA godkjenner ordningen. Forventet ikrafttredelse vil være 17. april. I første omgang vil ordningen gjeld...

Statens lånegarantiordning åpnes for store foretak

2. april 2020
Fredag 27. mars 2020 ble Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, med tilhørende forskrift, vedtatt.  For bedrifter som faller utenfor definisjonen av små og mellomstore bedrifter ble Statens obligasjonsfond reetablert. Det viser seg nå at det er mange større virksomheter som faller mellom to stoler ved...

Statens garantiordning for lån til SMB-markedet

2. april 2020
Som et tiltak mot det som regjeringen og Stortinget vurderer som en forbigående likviditetsutfordring for SMB-markedet, har Stortinget vedtatt en lov hvor staten stiller NOK 50 mrd. som garanti for utlån fra finansieringsinstitusjoner (bankene). Om garantiordningen Staten garanterer gjennom ordningen for 90 % av lånebeløpet, mens...

Økonomistyring i krisetider

18. mars 2020
Flere virksomheter opplever i disse dager at inntektsgrunnlaget helt eller delvis forsvinner. Vi vet ikke når det vil gå over og hvordan verden ser ut på den andre siden. Det er derfor viktig å få kontroll over økonomi og likviditet for å kunne styre gjennom krisen. Vi har laget en liste med syv forhold vi mener er viktige å fokuse...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

11. september 2017
Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse ...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

7. september 2016
Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling   Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder ho...

RSM Informerer 3/2016 - Aksjebasert avlønning. Aksjekjøpsavtalen - valg av oppkjøpsmekanisme. Transaksjonsstøtte.

24. august 2016
  1) Aksjebasert avlønning: Les mer om de vanligste modellene, og konsekvensene for eksisterende aksjonærer og den ansatte som mottar avlønningen. 2) Aksjekjøpsavtalen - valg av oppgjørsmekanisme: Vi ser på de to oppgjørsmekanismene som er mest utbredt i praksis, “Locked Box” og “Completion Accounts”, og belyser noen fordele...
Arrangementer

Opsjons- og aksjeprogrammer for ansatte

30. november kl 08:30-10:30
Frokostseminar hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 30. november Advokatfirmaet Føyen Torkildsen vil sammen med Vidar Haugen, partner i RSM, gjennomgå de viktigste rettslige og skattemessige spørsmålene samt betydningen av ulike verdivurderinger, og se på ulike måter å strukturere aksjeavlønning og opsjonsprogrammer. Hvordan forener...

RSM gjesteforeleser hos JUS: Ansattes medeierskap i aksjeselskaper

2. mars kl. 08.00
Vidar Haugen (leder i vår Tjenestegruppe Transaksjonsstøtte) gjesteforeleser på Juristenes Utdanningssenters frokostkurs 2.mars.   HVA LÆRER DU? Ansattes direkte eller indirekte eierskap i bedrifter har blitt mer utbredt i den senere tid. Slike ordninger, brukt på en god måte, kan være et avgjørende redskap for at virksomheter sk...

Frokostseminar om opsjons- og aksjeprogrammer for ansatte

27. april kl 08.15-10.00
Avtalespørsmål, skatt og verdivurderinger Det er økt interesse for ulike former for medeierskap, særlig blant virksomheter i en utviklingsfase. Hvordan forener man ansatte og eiers ønsker optimalt, slik at programmet tjener virksomheten på best mulig måte? Hvor store eierandeler bør avsettes til ansatte, og hvilken innflytelse og ...

Frokostseminar: "Earnout - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 3. september 2019
I forbindelse med et virksomhetssalg vil en earnout kunne bygge bro mellom kjøpers risikovilje og selgers forventninger. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Fordeler og ulemper for kjøper og selger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse f...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 7. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Forus 12. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...