Norge
Languages

Languages

Vidar Haugen
Partner

Biografi

Vidar er leder for Transaksjonsstøtte i RSM Norge og er styreleder i selskapet. Han er utdannet revisor og har autorisasjon som statsautorisert revisor, og har lang og bred erfaring innen transaksjonsstøtte og finansiell revisjon. Her har han ledet gjennomføringen av finansielle due diligence, verdivurderinger, selskapsstruktureringer og generell finansiell rådgivning, hvor finansiell modellering utgjør en viktig del. Han har også erfaring fra private granskninger og som sakkyndig, både i rettssaker og etter aksjelovgivningen. Vidar er leder for Bransjegruppe Eiendom og Bransjegruppe Private Equity & Investeringsselskaper. 

News articles

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

11. september 2017
Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse ...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

7. september 2016
Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling   Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder ho...

RSM Informerer 3/2016 - Aksjebasert avlønning. Aksjekjøpsavtalen - valg av oppkjøpsmekanisme. Transaksjonsstøtte.

24. august 2016
  1) Aksjebasert avlønning: Les mer om de vanligste modellene, og konsekvensene for eksisterende aksjonærer og den ansatte som mottar avlønningen.2) Aksjekjøpsavtalen - valg av oppgjørsmekanisme: Vi ser på de to oppgjørsmekanismene som er mest utbredt i praksis, “Locked Box” og “Completion Accounts”, og belyser noen forde...
Arrangementer

Opsjons- og aksjeprogrammer for ansatte

30. november kl 08:30-10:30
Frokostseminar hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 30. november Advokatfirmaet Føyen Torkildsen vil sammen med Vidar Haugen, partner i RSM, gjennomgå de viktigste rettslige og skattemessige spørsmålene samt betydningen av ulike verdivurderinger, og se på ulike måter å strukturere aksjeavlønning og opsjonsprogrammer. Hvordan forener...

RSM gjesteforeleser hos JUS: Ansattes medeierskap i aksjeselskaper

2. mars kl. 08.00
Vidar Haugen (leder i vår Tjenestegruppe Transaksjonsstøtte) gjesteforeleser på Juristenes Utdanningssenters frokostkurs 2.mars.   HVA LÆRER DU? Ansattes direkte eller indirekte eierskap i bedrifter har blitt mer utbredt i den senere tid. Slike ordninger, brukt på en god måte, kan være et avgjørende redskap for at virksomheter sk...

Frokostseminar om opsjons- og aksjeprogrammer for ansatte

27. april kl 08.15-10.00
Avtalespørsmål, skatt og verdivurderinger Det er økt interesse for ulike former for medeierskap, særlig blant virksomheter i en utviklingsfase. Hvordan forener man ansatte og eiers ønsker optimalt, slik at programmet tjener virksomheten på best mulig måte? Hvor store eierandeler bør avsettes til ansatte, og hvilken innflytelse og ...

Frokostseminar: "Earnout - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 3. september 2019
I forbindelse med et virksomhetssalg vil en earnout kunne bygge bro mellom kjøpers risikovilje og selgers forventninger. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Fordeler og ulemper for kjøper og selger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse f...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 7. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Forus 12. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...