Vidar Haugen
Partner


Kontor : RSM Oslo
Bransjer : Eiendom, Private Equity
Biografi

Vidar er leder for M&A Transaction Services i RSM Norge. Han er utdannet revisor og har autorisasjon som statsautorisert revisor, og har lang og bred erfaring innen transaksjonsstøtte og finansiell revisjon. Her har han ledet gjennomføringen av finansielle due diligence, verdivurderinger, selskapsstruktureringer og generell finansiell rådgivning, hvor finansiell modellering utgjør en viktig del. Han har også erfaring fra private granskninger og som sakkyndig, både i rettssaker og etter aksjelovgivningen. Vidar er leder for Bransjegruppe Private Equity. 

Arrangementer

Velkommen til RSM, Oliver

Vi styrker M&A Transaction Services i RSM og ønsker Oliver Smyth velkommen som partner. We are strengthening our M&A Transaction Services and are delighted to welcome Oliver Smyth to the team. He has long and relevant experience in the field and will undoubtedly bring along competence and exciting new opportunities as a partn...

Verdidrivere i SaaS-selskaper

Softwareselskaper prises for tiden til tilsynelatende eventyrlige multipler. I denne artikkelen har vi  i avdeling for Transaksjonsstøtte sett nærmere på hva som kan være driverne bak disse prisingene. Vi leverer finansiell og skattemessig due diligence, og har bistått flere norske og internasjonale investeringsselskaper med gjen...

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget gir bedriften et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, med formål om å få folk raskere tilbake i jobb. Gjelder juli og august Ordningen gjelder ifølge en pressemelding fra regjeringe...

Kompensasjonsordningen forlenges ut august

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere støttegraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august. Redusert kompensasjonsgrad For mars, april og mai er kompensasjonsgraden 80 prosent (90 prosent for...

Endringer i statens kostnadskompensasjonsordning

Med virkning for månedene april og mai ble det 15. mai 2020 gjort endringer i forskriften om kompensasjon for virksomheter som har opplevd betydelig omsetningsfall. Endringene består i hovedsak av følgende: Egenandelen for virksomheter som ikke har blitt pålagt å stenge virksomheten på grunn av Covid-19 reduseres fra kr 10 000 ...

Statens kostnadskompensasjonsordning

  Regjeringen presenterte 2. april forslag til kostnadskompenasjonsordning for bedrifter som har mistet hele eller deler av omsetningen. Dette er foreløpig et forslag og skal behandles i Stortinget. Det er også et vilkår at ESA godkjenner ordningen. Forventet ikrafttredelse vil være 17. april. I første omgang vil ordningen gjeld...

Økonomistyring i krisetider

Flere virksomheter opplever i disse dager at inntektsgrunnlaget helt eller delvis forsvinner. Vi vet ikke når det vil gå over og hvordan verden ser ut på den andre siden. Det er derfor viktig å få kontroll over økonomi og likviditet for å kunne styre gjennom krisen. Vi har laget en liste med syv forhold vi mener er viktige å fokuse...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse ...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling   Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder ho...

RSM Informerer 3/2016 - Aksjebasert avlønning. Aksjekjøpsavtalen - valg av oppkjøpsmekanisme. Transaksjonsstøtte.

  1) Aksjebasert avlønning: Les mer om de vanligste modellene, og konsekvensene for eksisterende aksjonærer og den ansatte som mottar avlønningen. 2) Aksjekjøpsavtalen - valg av oppgjørsmekanisme: Vi ser på de to oppgjørsmekanismene som er mest utbredt i praksis, “Locked Box” og “Completion Accounts”, og belyser noen fordele...