Revisjon Oslo

oppdatert per 08. februar 2019

shutterstock-227962108.jpg

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore virksomheter. Våre høyt kvalifiserte revisorer sørger for at revisjon blir utført med høy kvalitet og på en effektiv måte. Vår avdeling av RSM som tilbyr revisjon i Oslo holder til sentralt ved Aker Brygge.

Revisjon og attestasjoner

Har du behov for noen som kan utføre revisjon i Oslo? Da kan RSM hjelpe deg. Vårt hovedfokus som revisor er å gi våre kunder en god opplevelse, samtidig som vi naturligvis skal oppfylle oppgaven som samfunnets tillitsperson når vi uttaler oss om regnskapet. Vi ønsker å bidra til god, åpen og uformell kommunikasjon i kontakt med våre kunder, og er formelle når det er påkrevd.

Revisjon innebærer enkelt forklart en uavhengig kontroll og vurdering av regnskapet til et selskap, der målet er at revisoren skal verifisere at regnskapet er uten vesentlige feil eller mangler. Revisjonsberetningen og virksomhetens årsregnskap sendes deretter inn til Regnskapsregisteret, hvor det blir tilgjengelig for offentligheten. Dersom revisoren har anmerkninger til regnskapet vil dette komme frem i revisjonsberetningen. Formålet med revisjon er å øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet.

Les mer om revisjonsberetningen på revisorforeningens nettsider.

RSM leverer et komplett spekter av revisjons- og attestasjonstjenester i Oslo og på landsbasis. Våre tjenester inkluderer blant annet ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser, forenklet revisjon av regnskaper og bransjespesifikke attestasjoner. Formålet med særattestasjoner er å avgi en uavhengig bekreftelse til en motpart basert på revisjonshandlinger eller avtalte kontrollhandlinger. Attestasjon fra revisor har i likhet med revisjon til hensikt å gi mottakeren økt trygghet om at informasjonen man rapporterer på i en attestasjonsoppgave er uten vesentlige feil. Dette kan vi bistå med fra vår avdeling RSM Revisjon Oslo.

Revisjon Oslo

Som kunde hos RSM kan du forvente en revisor som forstår virksomhetens behov og problemstillinger. Vår avdeling RSM Revisjon Oslo består av et dedikert revisorteam med bred erfaring fra en rekke bransjer. Vi er tilgjengelige for deg når du trenger det, og du kan enkelt komme i direkte kontakt med en av våre rådgivere.

RSM er totalleverandør av revisjons- og attestasjonstjenester i Oslo og på landsbasis, og vi hjelper deg gjerne med ditt regnskap. Hos oss arbeider revisjonsteamene tett opp mot våre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, IT, transaksjonstjenester og risk management. Våre revisorer vil i de fleste tilfeller koordinere rådgivning til våre kunder, noe som for eksempel kan gjelde utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap med skattebistand.

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore virksomheter. Våre høyt kvalifiserte ansatte har kompetanse og lang erfaring innen ulike fagfelt. Tjenesteområdene vi opererer innenfor inkluderer:

  • Revisjon
  • Advokattjenester
  • Skatt og avgift
  • Transaksjonsstøtte, deriblant due diligence
  • Regnskap/IFRS
  • Gransking og risikostyring
  • Informasjonsteknologi

Har du spørsmål knyttet til revisjon i Oslo? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss