Revisor

oppdatert per 25. juni 2021

shutterstock-218377930.jpg

En revisor undersøker og kontrollerer årsregnskapet og årsberetningen til bedrifter for å påse at det ikke inneholder vesentlige feil eller mangler, og gir råd til bedrifter om hvordan de kan overholde lover og regler.

RSM Norge tilbyr revisjonstjenester av høy kvalitet, hvor målet er å skape gode kundeopplevelser samt avgi riktige uttalelser om regnskapet til våre kunder. Vårt hovedfokus som selskapets revisor er å gi våre kunder en god opplevelse, samtidig som vi naturligvis skal oppfylle oppgaven som samfunnets tillitsperson når vi uttaler oss om regnskapet.

Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, men vi hjelper deg også med rådgivning innen regnskap/IFRS, transaksjonsstøtte, merverdiavgift, skatterett, selskapsrett mv.

Regnskap og revisjon

Alle revisjonspliktige selskaper trenger en revisor for å kontrollere regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er en viktig kilde til pliktig og revidert finansiell informasjon for alle typer bedrifter og virksomheter. Regnskapsplikten, og hvilke krav som stilles til årsberetningen, er blant annet fastsatt i regnskapsloven

Årsregnskapet skal gi en fremstilling av virksomhetens finansielle stilling, kontantstrømmer og resultat som er i samsvar med krav til regnskapsloven. 

Målet når vi utfører revisjon er å avgi en riktig uttalelse om regnskapet i form av en revisjonsberetning. Dette er en uttalelse fra revisor om hvorvidt årsregnskapet er gjort opp i samsvar med lover og regler. Målsettingen med revisjonsberetningen er å gi brukerne relevant informasjon og innsikt i revisors arbeid. Finner revisoren feil under revisjonsarbeidet, skal dette omtales i revisjonsberetningen ved forbehold eller presisering. 

Vi kontrollerer ditt regnskap

Årsregnskapet er den viktigste informasjonen selskapene gir til sine eiere, finansmarkedet, kreditorer og offentlige myndigheter om bedriftens økonomi. Ettersom kompliserte regelverk fort kan føre til lovbrudd, trenger virksomheter en uavhengig kontroll av regnskapet. Denne kontrollen vil bidra til å øke selskapets tillit overfor brukerne.  

Revisors viktigste oppgave er å vurdere om årsregnskapet er avlagt i henhold til regelverket. Gjennom et godt samarbeid med en statsautorisert revisor skal du være trygg på at årsregnskapet du avlegger er utarbeidet i henhold til regelverket.

Som kunde hos RSM kan du forvente at vi:

 • Har forståelse for bedriften, din bransje og dine behov.

 • Er tilgjengelig for deg når du trenger det, og passer på deg som kunde.

 • Bidrar til god, åpen og uformell kommunikasjon.

 • Har fokus på kompetanse, samarbeid og løsninger.

 • Gjør en effektiv levering av revisjons- og rådgivningstjenester. 

Personlig oppfølging

Med RSM får du en revisor som er opptatt av en personlig tilnærming. For å utføre en god revisjon må vi forstå bedriften. Dette gjør vi ved å snakke med og bli kjent med menneskene innad i bedriften. Vi er også opptatt av å ta vare på kundene våre, og derfor kontakter vår revisor deg dersom det oppstår eventuelle lovendringer som kan være aktuelle for din bedrift. 

Vår revisor leverer rask og kompetent tilbakemelding - uansett behov. 

Få hjelp til revisjon og attestasjoner

RSM Norge tilbyr tjenester innen revisjon til kjernen av norsk næringsliv. Hovedfokuset vårt er å gi kundene våre en god opplevelse, samtidig som vi skal oppfylle rollen som samfunnets tillitsperson ved revisjonen av ditt regnskap. 

Våre revisorer utfører et bredt spekter av ulike revisjons- og attestasjonstjenester:

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser

 • Forenklet revisjon av regnskaper

 • Bransjespesifikke attestasjoner

 • Attestasjoner eller selskapslovgivningen

 • Attestasjoner til myndigheter og andre offentlige instanser

 • Avtalte kontrollhandlinger

 • Internrevisjon og forvaltningsloven

 • IT-revisjoner 

Med en revisor fra RSM Norge kan du være sikker på at du får en tjeneste tilpasset din virksomhet og dine behov. Vi er proaktive, og tilbyr effektiv levering av revisjon og økonomiske rådgivningstjenester. 

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS (International Financing Reporting Standards) er et omfattende internasjonalt regnskapsregelverk som benyttes i hele verden. Regelverket består av standarder for hvordan regnskapet skal utarbeides, og skal bidra til å styrke kvaliteten i regnskapsrapporteringen og at det presenterer relevant informasjon på tvers av landegrenser. Regelverket fastsettes av International Accounting Standards Board (IASB).

Hos RSM får du revisor som kan jobbe på tvers av landegrenser. 

Børsnoterte foretak må benytte IFRS ved utarbeidelse av konsernregnskapet, eller selskapsregnskapet dersom de ikke er organisert som et konsern. I tillegg er foretak med børsnoterte gjeldsinstrumenter pliktig til å følge IFRS. 

IFRS i Norge

I Norge har vi også en særnorsk løsning med forenklet IFRS (forskrift til regnskapsloven). Forenklet IFRS baserer seg på IFRS, men har noen forenklinger knyttet til hvordan regnskapet skal utarbeides, og vesentlige forenklinger til notekravene.

Vi ser at IFRS eller forenklet IFRS blir benyttet av stadig flere selskaper, og at tjenester innenfor fagområdet også etterspørres av mellomstore og mindre selskaper. 

Våre revisorer kan hjelpe deg med:

 • IFRS-konvertering

 • Due diligence i IFRS-miljø

 • Vurdering av regnskapsmessige konsekvenser ved overgang fra NGAAP til IFRS

 • Revisjon av IFRS-regnskaper

 • Teknisk bistand til utarbeidelse av IFRS-regnskaper

 • IFRS-opplæring

 • Kurs innen IFRS-temaer

Hvem er RSM Norge?

Ser du etter en revisor? RSM er et revisjonsselskap med ambisjon å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap til kjernen av norsk næringsliv. Vi er ambisiøse både på egne og kundens vegne, og bygger tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Målet vårt er å bidra til å skape og sikre verdier i din bedrift, og sammen ta initiativer som skaper konkurransekraft, vekst og merverdi. 

Våre ulike tjenesteområder omfatter:

 • Revisjon

 • Advokattjenester

 • Skatt og avgift

 • Transaksjonsstøtte

 • Regnskap/IFRS

 • Informasjonsteknologi

 • Gransking

 • Risikostyring

Kundene våre omfavner et bredt utvalg av bransjer - alt fra små aksjeselskaper til konsern med betydelig størrelse og børsnoterte selskaper. Derfor jobber vi ikke etter en fastsatt mal, vi tilpasser oss hver enkelt kunde. Ved å velge RSM får du et dedikert revisorteam som vil være til stede for dine behov. 

Vi tilbyr et revisorteam med erfaring fra og kjennskap til din bransje og dine behov, og sikrer at du får beskjed og råd når det skjer noe som kan påvirke deg og din bedrift eller virksomhet. 

Kontakt din lokale revisor i dag

RSM Norge er en del av det internasjonale selskapet RSM International, et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer. Til sammen er vi mer enn 43.000 kolleger fordelt på over 800 kontorer i mer enn 120 land, noe som gjør at vi kan trekke på kompetanse over landegrensene når det er nødvendig. 

Er du på jakt etter en godkjent revisor eller har andre spørsmål knyttet til regnskap og revisjon? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat. La oss utføre revisjon for deg!

Q&A

Hvorfor er det viktig å revidere regnskapet?

Revisjonen skal resultere i at det avgis en uttalelse om hvorvidt regnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler, slik at brukerne av regnskapet får relevant finansiell informasjon. Revisjonen er lovpålagt for de fleste virksomheter, med noen unntak.

Hvem benytter seg av informasjon i regnskapet?

Brukerne av den finansielle informasjonen i regnskapet kan variere fra selskap til selskap. Eksempler på brukerne av regnskapet er selskapets eiere, kreditorer, offentlige myndigheter og aktører i finansmarkedet.

Hva er en statsautorisert revisor?

Statsautorisert revisor er en beskyttet tittel som godkjennes av Finanstilsynet. En revisor må ha relevant utdanning og praksis for å oppnå en slik tittel. En statsautorisert revisor vil dermed ha relevant og spesialisert kompetanse til å sikre en god leveranse på alle typer revisjonsoppdrag.

Hva er internrevisjon?

Internrevisjon har som formål å gi uavhengige vurderinger og råd knyttet til virksomhetens drift. Dette kan være å bidra til forbedring av virksomhetens drift, prosesser, styring og internkontroll. Revisor kan bidra med kompetanse innen internrevisjon, og kan bidra med rådgivning for å bedre virksomheten.

Når må et selskap avlegge regnskap etter ifrs?

For selskaper som er børsnoterte må konsernregnskapet utarbeides etter IFRS, alternativt selskapsregnskapet dersom virksomheten ikke er organisert som konsern. I tillegg vil virksomheter som innehar børsnoterte gjeldsinstrumenter også være omfattet av kravet.

Hva er forskjellen mellom ngaap og ifrs?

Hovedforskjellen mellom de to regnskapsspråkene er at NGAAP er resultatorientert og IFRS er balanseorientert. Dette innebærer at i noen tilfeller vil løsningen på hvordan regnskapet skal utarbeides være ulikt. I tillegg har IFRS mer detaljerte notekrav.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss