Norge
Languages

Languages

Revisor

oppdatert per 08. februar 2019

shutterstock-218377930.jpg

En revisor undersøker og kontrollerer årsberetningen til bedrifter for å sørge for at det ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. 

RSM Norge tilbyr revisjonstjenester av høy kvalitet, og jobber for å sikre gode verdier og videre vekst for alle våre kunder. Vårt hovedfokus som selskapets revisor er å gi våre kunder en god opplevelse, samtidig som vi naturligvis skal oppfylle oppgaven som samfunnets tillitsperson når vi uttaler oss om regnskapet.

Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, men vi hjelper deg også med rådgivning innen regnskap/IFRS, informasjonssikkerhet, granskning og risikostyring. 

Revisjon av regnskaper

Alle revisjonspliktige virksomheter trenger en revisor for å kontrollere regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er en viktig kilde til pliktig og revidert finansiell informasjon for alle typer virksomheter. Regnskapsplikten, og hvilke krav som stilles til årsberetningen, er blant annet fastsatt i regnskapsloven

Årsregnskapet skal gi en fremstilling av virksomhetens finansielle stilling, kontantstrømmer og resultat som er i samsvar med kravene i regnskapsloven.. 

Målet med å revidere regnskap er å avgi en uttalelse om regnskapet i revisjonsberetningen. Dette er en uttalelse fra revisor om hvorvidt årsregnskapet er gjort opp i samsvar med lov og forskrifter. Finner revisor feil under revisjonsarbeidet, skal han omtale dette i revisjonsberetningen ved forbehold eller presisering.

Vi kontrollerer ditt regnskap

Årsregnskapet er den viktigste informasjonen selskapene gir til sine eiere, finansmarkedet, kreditorer og offentlige myndigheter. Ettersom kompliserte regelverk fort kan føre til lovbrudd, trenger virksomheter en uavhengig kvalitetssjekk av regnskapet. 

Revisors viktigste oppgave er å vurdere om årsregnskapet er avlagt i henhold til regelverket. Gjennom et godt samarbeid med en statsautorisert revisor skal du være trygg på at årsregnskapet du avlegger er utarbeidet i henhold til regelverket. 

Som kunde hos RSM kan du forvente at din revisor:

 • Har forståelse for din virksomhet, din bransje og dine behov.

 • Er tilgjengelig for deg når du trenger det, og passer på deg som kunde.

 • Bidrar til god, åpen og uformell kommunikasjon.

 • Har fokus på samarbeid og løsninger.

 • Gjør en effektiv levering av revisjons- og rådgivningstjenester. 

Personlig oppfølging

Med RSM får du en revisor som er opptatt av en personlig tilnærming. For å levere en god revisjon må vi forstå virksomheten. Dette gjør vi ved å snakke med og bli kjent med menneskene innad i virksomheten. Vi er også opptatt av å ta vare på kundene våre, og derfor kontakter vi deg dersom det oppstår eventuelle lovendringer. 

Vårt løfte er å gi deg rask og kompetent tilbakemelding - uansett behov. 

Få hjelp til revisjon og attestasjoner

RSM Norge tilbyr tjenester innen revisjon for små og mellomstore virksomheter. Hovedfokuset vårt er å gi kundene våre en god opplevelse, samtidig som vi skal oppfylle rollen som samfunnets tillitsperson ved revisjonen av regnskapet ditt. 

Våre revisorer utfører et bredt spekter av revisjons- og attestasjonstjenester:

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser

 • Forenklet revisjon av regnskaper

 • Bransjespesifikke attestasjoner

 • Attestasjoner eller selskapslovgivningen

 • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser

 • Avtalte kontrollhandlinger

 • Internrevisjon og forvaltningsloven

 • IT-revisjoner 

Med en revisor fra RSM Norge kan du være sikker på at du får en tjeneste tilpasset din virksomhet og dine behov. Vi er proaktive, og tilbyr effektiv levering av revisjons- og rådgivningstjenester. 

Totalleverandør av revisortjenester

RSM Norge tilbyr et bredt spekter av tjenester innen revisjon og rådgivning, og våre revisjonsteam jobber tett opp mot våre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, IT, transaksjonstjenester og risk management. Dette sikrer deg en tverrfaglig tjeneste. 

I mange tilfeller vil en revisor fungere som en koordinator av rådgivningen, på tvers av tjenesteområdene våre. Dette kan gjelde tilfeller som utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer og årsregnskap, skattebistand, avgiftsbistand, omorganiseringer og selskapsrett. 

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS (International Financing Reporting Standards) er et omfattende internasjonalt regnskapsregelverk som benyttes i hele verden. Regelverket fastsettes av International Accounting Standards Board (IASB). 

Hos RSM får du revisor som kan jobbe på tvers av landegrenser. 

Børsnoterte foretak må benytte IFRS ved utarbeidelse av konsernregnskapet eller selskapsregnskapet dersom de ikke er organisert som et konsern. I tillegg er foretak med børsnoterte gjeldsinstrumenter pliktig til å følge IFRS. 

IFRS i Norge

I Norge har vi også en særnorsk løsning med forenklet IFRS (forskrift til regnskapsloven). Forenklet IFRS baserer seg på IFRS, men har noen forenklinger, ikke minst til notekravene.

Vi ser at IFRS eller forenklet IFRS blir benyttet av stadig flere selskaper, og at tjenester innenfor fagområdet også etterspørres av mellomstore og mindre selskaper. 

Våre revisorer kan hjelpe deg med:

 • IFRS-konvertering

 • Due diligence i IFRS-miljø

 • Vurdering av regnskapsmessige konsekvenser ved overgang fra NGAAP til IFRS

 • Revisjon av IFRS-regnskaper

 • Teknisk bistand til utarbeidelse av IFRS-regnskaper

 • IFRS-opplæring

 • Kurs innen IFRS-temaer

Hvem er RSM Norge?

Ser du etter en revisor? RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore virksomheter. Vi er ambisiøse både på egne og kundens vegne, og bygger tillit ved å være ansvarsfull og vise respekt. Målet vårt er å bidra til å skape og sikre verdier i din virksomhet, og sammen ta initiativer som skaper konkurransekraft, vekst og merverdi. 

Våre tjenesteområder omfatter:

 • Revisjon

 • Advokattjenester

 • Skatt og avgift

 • Transaksjonsstøtte

 • Regnskap/IFRS

 • Informasjonsteknologi

 • Gransking

 • Risikostyring

Kundene våre omfavner et bredt utvalg av bransjer - alt fra små aksjeselskaper til konsern med betydelig størrelse og børsnoterte selskaper. Derfor jobber vi ikke etter en fastsatt mal, vi tilpasser oss hver enkelt kunde. Med RSM som din revisor får du et dedikert revisorteam. 

Vi gir deg et revisorteam med erfaring fra og kjennskap til din bransje og dine behov, og sikrer at du får beskjed og råd når det skjer noe som kan påvirke deg og din virksomhet. 

Kontakt din lokale revisor i dag

RSM Norge er en del av det internasjonale selskapet RSM International, et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer. Til sammen er vi mer enn 43.000 kolleger fordelt på over 800 kontorer i mer enn 120 land, noe som gjør at vi kan trekke på kompetanse over landegrensene når det er nødvendig. 

Er du på jakt etter en godkjent revisor eller har andre spørsmål knyttet til revisjon? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

Kontakt oss

RSM | Oslo
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss