Norge
Languages

Languages

Søk

Event
4. januar 2018
Hvordan håndtere kravene til dokumentasjon ved kjøp og salg internt i konsernet? Vi går gjennom kravene og gir deg en innføring i hvordan du og din bedrift kan håndtere kravene i praksis. I tillegg får du en praktisk innføring i aktuelle...
Event
23. januar 2018
Byggeprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, og det gjelder mindre ombygginger og tilpasninger for leietakere så vel som store prosjekter. På dette frokostseminaret går vi igjennom enkelte utvalgte problemstillinger,...
Event
23. januar 2018
Rundt 1. mars sender 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler, med en 6 ukers klagefrist dersom man er uenig. Enkelte kommuner har vært forsiktig i sin taksering, mens andre har vært offensive slik at det kan være god grunn til å klage....
News article
15. desember 2016
Borettslagsmodellen kan gi økt lønnsomhet for utviklingsprosjekter  Den såkalte borettslagmodellen benyttes stadig oftere i utviklingsprosjekter med boligeiendom. Vi omtaler skattefordelene som kan oppnås, når modellen er aktuell samt føringer...
Event
24. september 2017
Tjenestekontrakter med utenlandske leverandører Utenlandske virksomheter skal for eventuelle aktiviteter i Norge som utgangspunkt oppfylle de samme krav til rapportering som norske virksomheter. Norske oppdragsgivere har...
Event
25. september 2017
Statsbudsjettet for 2018 legges frem torsdag 12. oktober 2017. Tirsdag 17. oktober inviterer RSM til frokostseminar hvor vi presenterer forslag til endringer innen skatt og avgift, og hvordan dette påvirker din virksomhet.   ...
Event
10. oktober 2017
Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem 12. oktober 2017. Fredag 20. oktober inviterer RSM til frokostseminar hvor vi presenterer forslag til endringer innen skatt og avgift, og hvordan dette påvirker din virksomhet. Frokostseminaret vil ta for...
Event
24. oktober 2017
Utbytte og gevinstbeskatning på aksjer er tilsynelatende nokså oversiktlig. Aksjer har imidlertid ofte et veldig variert «liv» og er av mange nasjonaliteter, og da blir beskatningen litt mer uoversiktlig og komplisert. Det gjelder både for selskaper...
Event
24. oktober 2017
Risiko for feil skattemessig behandling ved internasjonale transaksjoner har eksistert lenge. Globalisering, fri bevegelse av kapital og digitalisering innebærer at langt flere har mulighet til å planlegge skatteoptimale selskapsstrukturer enn...
Event
25. oktober 2017
Kjøp av rådgivningstjenester, eks. meglertjenester, bistand fra revisor, advokat eller annen rådgiver i tilknytning til transaksjoner, reiser mange spørsmål, både innen skatt og mva. I dette frokostseminaret vil vi behandle tilordnings- og...