Norge
Languages

Languages

Søk

News article
1. desember 2017
Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven for 2017 er 31. januar 2018. Husk at det er mulig å levere oppgaven allerede nå. I RSM nyhetsbrev 10/2016 omtalte vi hvilke selskaper som har plikt til å levere...
News article
19. desember 2017
Stortinget har vedtatt de foreslåtte forenklingene i regnskapsloven mv. som ble foreslått av Finansdepartementet i juni i år. Lovsaken ble ferdigbehandlet i Stortinget 11. desember. De viktigste vedtatte forenklinger er som følger...
Person
2. januar 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
Person
1. mars 2018
News article
18. april 2018
Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd...

Pages