Norge
Languages

Languages

Søk

News article
12. januar 2018
Vi har passert nyttår og regnskapsmessig er det tid for å avslutte det gamle året. Formålet med denne artikkelen er å komme med noen nyttige tips til deg som aksjonær, regnskapsansvarlig eller som på annet vis er involvert i prosessen...
Event
24. april 2018
7. november inviterer vi til frokostseminar om Initial Coin Offering (ICO) og omsetning av "tokens" utstedt gjennom ICO. Arne Peder Blix, som har erfaring med ICO som gründer og CEO i Friend Software Corporation AS, vil innlede med litt generelt om...
News article
5. juni 2018
Et aksjeselskap kan dele ut verdier til sine aksjonærer på flere forskjellige måter, og den vanligste formen for utdeling fra selskap til aksjonær er ved utbytte. Dette kan i hovedsak gjøres på tre måter – som ordinært utbytte, tilleggsutbytte...
News article
5. juni 2018
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har nylig besluttet å gjenoppta arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden tilpasses nå gjeldende regnskapslov. Eksisterende regnskapsstandarder har i liten grad vært gjenstand for...
News article
18. oktober 2018
Fra 1. januar 2019 kommer endringer i bokføringsloven som vil påvirke alle bokføringspliktige som har kontantsalg. Det stilles da krav til at alle kassasystemer tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Blant de viktigste...
Person
1. mars 2019
News article
1. mars 2019
Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø innen regnskap, og er svært stolte av å kunne ønske Trine Salvesen velkommen tilbake til vårt kontor i Oslo fra og med 1. mars 2019. Trine tiltrer som partner og leder av vår Tjenestegruppe Regnskap. Trine...
Person
2. april 2019
News article
10. april 2019
På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet vurdert hvilke endringer i regnskapsloven som er nødvendig for å gjennomføre EUs konsoliderte regnskapsdirektiv i norsk rett. Nedenfor kan du lese kort om hvilke lovendringer Finanstilsynet...
News article
10. september 2019
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2019:   Veiledende forutsetninger 31.8.2019 31.12.2018 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 1,8 % 2,6 % Diskonteringsrente statsobligasjoner...

Pages