Norge
Languages

Languages

Søk

News article
13. mars 2018
Fast forvaltningshonorar i PE-fond mv. – ca. 1,5 – 2 % av kapitalen I PE-fond og andre fondsstrukturer har forvaltningsselskapet som oftest krav på et løpende, fast forvaltningshonorar i størrelsesorden 1,5 - 2 % av kommittert/forvaltet kapital i...
News article
27. april 2018
  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer. Spørsmål om mva-fradrag for transaksjonskostnader har vært...
Person
3. september 2018
Event
7. februar 2019
Enten du skal kjøpe eller selge en virksomhet vil et sentralt moment i transaksjonsprosessen være kjøpesumsberegningen -  hvor mye kjøper skal betale. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Prosessen fra bud til...
Person
11. juli 2016
News article
24. august 2016
  1) Aksjebasert avlønning: Les mer om de vanligste modellene, og konsekvensene for eksisterende aksjonærer og den ansatte som mottar avlønningen.2) Aksjekjøpsavtalen - valg av oppgjørsmekanisme: Vi ser på de to oppgjørsmekanismene som...
News article
17. januar 2017
Dine viktigste oppgaver og roller vil være å jobbe selvstendig med prosjektrelaterte oppgaver innen bl.a. finansiell due diligence og regnskapsanalyse utarbeide risikovurderinger og avansert finansiell modellering bistå RSMs revisjonsteam med...
News article
11. september 2017
Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over...